50PLUS

50PLUS is een partij die vanuit ideeën en idealen vernieuwing van de samenleving tot stand wil brengen. Zij wordt niet gedreven door ideologieën, gestolde ideeën of geharnaste waarheden. 50PLUS is een partij voor vernieuwers met levenservaring, die onbevooroordeeld en met alle generaties wil werken aan concrete verbeteringen in de maatschappij”.

Platform
Ik ben lid van 50PLUS en zet me in voor een transparante interne en externe communicatie. Door een platform te bieden aan hen die informatie willen delen.

Activiteiten
Ik hou me beschikbaar voor elke mogelijke rol en /of functie bij en voor 50PLUS. Zo is me gevraagd om vorm te geven aan open communicatietrajecten. Zo ook, om het maar zo te zeggen, aan de ontwikkeling van de ‘governance, het risicomanagement en de compliance’.
Daarbij wordt er extra energie gestoken in de vormgeving van ‘de bottom-up’-projecten.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Als je hier onderstaand je gegevens invult ontvang je, bij verschijnen,
de 50PLUS-platformbrief.

Respect lijkt een versleten woord, tot het als werkwoord wordt gezien.
Kiezen betekent: Samen een land ‘om het leven te delen’.‘Leef om te delen’.