a.s.r.

Transparant?

Woekeren’
Al sinds jaren speelt de ‘woekerpolisaffaire’. Levensverzekeringen met verborgen premies en kosten. Stichtingen en organisaties zetten zich in om daar compensatie voor te verkrijgen. Dat valt niet mee.

‘Graafsma-methode’
René Graafsma heeft een methodiek ontwikkeld waarmee bij de meeste verzekeraars schikkingen zijn getroffen. Als alternatief voor de zogenaamde ‘Wabeke-aanbeveling’.
Met weer nieuwe inzichten heeft deze methodiek zich verder ontwikkeld.
Dat biedt nieuwe kansen.

Transparantie?
Van belang is dan wel dat er een kloppende kosten- en premiespecificatie aan de consument kan worden verstrekt. Bij de verzekeraar ASR blijkt dat een probleem te zijn. Het lijkt er op dat de administratie bij de ASR niet op orde is en dat dat probleem op de consument wordt afgewenteld. De ASR werkt niet mee. Om aan de halsstarrigheid van de ASR een eind te brengen is besloten de vraag tot het wel moeten verstrekken van de kosten- en premiespecificaties, van de ASR aan de consument, met een gang naar
de Kort-Geding-rechter aan partijen en dus ook de rechter voor te leggen.

Samen = meedoen
Jij kan meedoen en helpen de polishouders bij de ASR een verbeterde compensatie te krijgen. Nogmaals: dat valt niet mee. De ASR benut alle juridische mogelijkheden en het is nog niet helemaal duidelijk hoe het Klachteninstituut KiFiD en de rechters zich opstellen.
Vandaar het Kort Geding wat je met een bijdrage van € 17,08 kunt ondersteunen.

Totaal: € -

Alle hulp is welkom. Méér dan! Voor extra sponsoring, ondersteuning en bijdragen:
NL05KNAB0258994665 t.n.v. R.A.J. Graafsma onder vermelding van ‘ASR Zwart Licht’.

Vervolgens: als je zelf een levensverzekering bij de ASR hebt neem je zelf ook deel in een specifieke procedure om meer transparantie over de premies en de kosten te verkrijgen.