Abonneren

De Telegraafsma is de nieuwsbrief behorend bij de websites www.renegraafsma.nl en www.respect.eu. Deelnemers en donateurs ontvangen De Telegraafsma direct na het verschijnen in de eigen mailbox. 

Momenteel wordt het schrijven van het boek ‘Vraag hoe het kan en profiteer er van’
met een reis van enkele weken afgerond. Je kan mee op reis en interactief aan het boek bijdragen.

Donateur

Jij kan de uitgave van De Telegraafsma ondersteunen en actief deelnemen aan
het ‘Respect-platform’. Dat kan door in onderstaand formulier je gegevens in te vullen.
Je donateurschap is daarmee een lidmaatschap voor het verkrijgen van informatie over maatschappelijke onderwerpen, financiële zaken in het bijzonder, en waardevolle belangenbehartiging. Je bent actief deelnemer: je denkt en doet mee! De kosten bedragen slechts €17,08 per jaar! Het is een berekend bedrag om de kosten
van ‘de Telegraafsma, Respect en Het Leven Delen’ te kunnen dekken.

Totaal: € -

Voor extra sponsoring, ondersteuning en hulp:
NL05KNAB0258994665 t.n.v. R.A.J. Graafsma onder vermelding van ‘Het Leven Delen’.