Abonneren

De Telegraafsma is de nieuwsbrief behorend bij de website www.renegraafsma.nl. Deelnemers en donateurs ontvangen De Telegraafsma direct na het verschijnen in de eigen mailbox. 

Donateur
Momenteel wordt het schrijven van het boek ‘Zwart Licht’ op korte termijn afgerond.
Je kan mee op deze reis en interactief aan het boek en de Telegraafsma bijdragen.
Dat kan door in onderstaand formulier je gegevens in te vullen. Je donateurschap is daarmee een lidmaatschap voor het verkrijgen van informatie over maatschappelijke onderwerpen, financiële zaken in het bijzonder, en waardevolle belangenbehartiging.
Je bent actief deelnemer: je denkt en doet mee! De kosten bedragen slechts €17,08!
Het is een berekend bedrag om de kosten van ‘de Telegraafsma’ te kunnen dekken.

Totaal: € -

Voor extra sponsoring, ondersteuning en hulp:
NL05KNAB0258994665 t.n.v. R.A.J. Graafsma

onder vermelding van ‘De Telegraafsma’ met
toevoeging van je emailadres.