Abonneren

De Telegraafsma is de nieuwsbrief behorend bij de websites www.renegraafsma.nl en www.respect.eu. Deelnemers en donateurs ontvangen De Telegraafsma direct na het verschijnen in de eigen mailbox. 

Donateur

Jij kan de uitgave van De Telegraafsma ondersteunen en actief deelnemen aan
het ‘Respect-platform’. Dat kan door in onderstaand formulier je gegevens in te vullen.
Je donateurschap is daarmee een lidmaatschap voor het verkrijgen van informatie over maatschappelijke onderwerpen, financiële zaken in het bijzonder, en waardevolle belangenbehartiging. Je bent actief deelnemer: je denkt en doet mee!
De kosten bedragen slechts €17,08 per jaar!

(Die € 17,08 is niet uit de lucht komen vallen. Het is een berekend bedrag om de kosten van ‘Respect / de Telegraafsma’ te kunnen dekken. Niet om geld te verdienen, ….. geen cent. Het is ook een beetje een symbolisch bedrag. 17 augustus is de geboortedag van Dascha, de onder nog onduidelijke omstandigheden overleden dochter van René (Graafsma).
Het gaat meer nog om jou, om alle kinderen in ons, van ons, en om ons heen.
Het gaat er om het leven met elkaar te blijven delen. Het gaat om de toekomst.
Het vriendelijk verzoek is dan ook dit bericht zo veel mogelijk te delen opdat,
spetter – pieter – pater  ………….. de druppels blijven vallen en het leven gedeeld blijft worden).

Totaal: € -