Algemene Leden Vergadering 50PLUS 3 oktober 2020

Keuzes maken

Doe het uw partij niet aan (link naar YouTube)
Als inleiding op het navolgende wil ik graag de woorden van Hirsch Ballin in herinnering brengen: “doe het uw partij niet aan”.

Spel
Een verkiezing, zoals nu bij 50PLUS, is een kwestie van keuzes maken. Van de mate van de besteding van geld, de uitgangspunten, de richting die gegaan zal worden, de doelen die bereikt moeten worden. De politiek heeft de procedures daarvoor ingericht. Het wordt ook wel gezien als een spel.

Verstoten of gek worden
Over het spel is weleens gezegd, ook bij 50PLUS: “ze spelen een spel, ze spelen het spel dat ze geen spel spelen, als je niet mee doet word je verstoten, als je wel mee doet word je gek”. In de war kun je raken als er sprake is van niet zichtbare belangen of bedoelingen. Als er voor dezelfde spelers niet gelijke mogelijkheden blijken te zijn. Dat mag niet, maar het blijkt wel te kunnen gebeuren.

Waar gaat het om?
De politiek verdeeld de richtingen in partijen, zoals 50PLUS, de belangen worden verdeeld bij de verkiezingen. Ook voor personen, degenen die stemmen en degenen die gekozen worden.
De vraag is dan: waar gaat het werkelijk om? Een antwoord is het bundelen van de krachten, het vormen van een team, het verdelen van de taken en de gemeenschappelijke zin er wat van te maken.

Identiteit en respect
Ook ik maak de keuze voor 50PLUS. Waarom? Omdat het gaat om de pensioenen. Een akkoord zonder vastliggende afspraken is geen akkoord, maar een tombola. Dat kan anders. Het gaat om de gezondheidszorg, die aan de leiband van de markt ligt. Dat moet anders. Over de verschillende opvattingen over leeftijd en vele andere vormen van discriminatie. Voor een ieder een recht op een identiteit, respect krijgen door het te geven.

De opdracht
De dagelijkse praktijk van het politieke spel lijkt een voortdurende strijd. Worden de verschillen onder de tafel geveegd, worden de verschillen vermeden, verzanden de verschillen in een ongelijkheid aan macht, dan gaat de kern van de zaak verloren. De kern van de zaak als het belang van Nederland, het belang van de mensen, het belang van de kiezer zoals de kiezer dat zelf ziet. Bij 50PLUS bent u de kiezer, u bent 50PLUS. Daarin ligt mijn opdracht.

Hoofd, hart en ziel
Hoe dan ook, met uw eigen wijsheid, kies met uw hart en ziel. Denk na. Met de woorden van Hirsch Ballin: doe het slechte 50PLUS niet aan. Kies voor het goede.

Dank u wel.

René Graafsma

Kandidaat lijstrekker 50PLUS

(Link naar YouTube)