ALV 12 december 2020

Stuur s.v.p. uw bericht / reactie naar het adres mail@renegraafsma.nl.
Dan zal het, in overleg (voor contact M. 06-48462230), op deze pagina
kunnen worden toegevoegd.

Op zaterdag 12 december is er de (digitale) Algemene Ledenvergadering. Voor zover mogelijk zal de inbreng voor deze vergadering hier worden geplaatst. Dat zal kernachtig zijn. Ook de inbreng van anderen kan hier geplaatst worden.

Zoals de vragen die er zijn over de gang van zaken betreffende de stemmingen. Of er nu wel een notaris aanwezig zal zijn? Hoe de borging van de pentesten en logbestanden is gegarandeerd? Hoe tijdens de vergadering van 12 december over dezelfde zaken betreffende de ALV van 3 oktober verslag kan worden gedaan?

Amendementen.
Door op de links te klikken kunt u de amendement-voorstellen openen en downloaden.

Amendement-voorstel AOW René Graafsma 22 november 2020

Amendement-voorstel BELASTINGPLAN René Graafsma 22 november 2020

Amendement-voorstel VERSIE VERWERKING PROGRAMMA
René Graafsma 22 november 2020

Amendement-voorstel AFSCHAFFING PROVINCIALE STATEN
gezamenlijk met de heer Jack Kardolus

De heer Hans Weevers reageerde: …………………
“Dag René, als je jouw amendement wilt wijzigen in: laten vervallen van
provincie PS en de verantwoordelijkheden wilt onderbrengen in
regiogebieden dan loop je pas echt voorop.
Regio Apeldoorn-Deventer-Zutpen of Harderwijk-Ermelo-Nunspeet of
Arnhem-Nijmegen of Zuidelijk Zuid Limburg of Noord-Oost Groningen.
De gemeenteraden moeten breder kunnen gaan.

Inbreng 1 de heer Karel Scheps: PENSIOENPRIORITEIT

Inbreng 2 de heer Karel Scheps: INTEGERE KAMERLEDEN

Inbreng 3 de heer Karel Scheps: OPROEP AAN DE BEOOGD LIJSTTREKKER

Ingediend door het Landelijk Overleg Waterschapsbestuurders 50PLUS (LOW50PLUS):
1) Klimaat
2) Speerpunt
3) CO2
4) Grondwater
5) Vervuiler
6) Eerlijk Belasten
7) Kerntaken
8) Geborgd
9) Duaal