BIBOB-platform

‘BIBOB”
De afkorting ‘Bibob’ staat voor ‘Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur’. Het is een instrument dat door de Nederlandse overheid wordt gebruikt om te beoordelen of een vergunning-aanvrager betrouwbaar is en of er geen criminele activiteiten achter de aanvraag schuilen. Deze procedure is tot stand gekomen om te voorkomen dat de overheid onbedoeld criminele activiteiten faciliteert of dat er misbruik wordt gemaakt van vergunningen voor bijvoorbeeld het witwassen van geld.

Vergunningen
Hoe werkt de Bibob-procedure? Wanneer iemand een vergunning aanvraagt voor bijvoorbeeld een horecazaak, een bouwproject of een milieuvergunning, kan de overheid op basis van de Wet Bibob onderzoeken of de aanvrager betrouwbaar is. Dit onderzoek kan plaatsvinden op verschillende niveaus, afhankelijk van de ernst van de zaak en de risico’s die eraan verbonden zijn. Tijdens de Bibob-procedure kan de overheid informatie opvragen bij verschillende instanties, zoals de politie, de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie, om te achterhalen of er sprake is van strafbare feiten of connecties met criminele organisaties. Ook kan de aanvrager gevraagd worden om informatie te verstrekken over zijn financiële situatie en bedrijfsstructuur. Op basis van het verzamelde bewijs kan de overheid besluiten om de vergunning te weigeren, in te trekken of extra voorwaarden te stellen aan de vergunning om de risico’s te beperken.

Integriteit bewaken
Het belang van de Bibob-procedure ligt in het beschermen van de integriteit van het openbaar bestuur en het voorkomen van misbruik van vergunningen voor criminele activiteiten. Door potentiële risico’s in een vroeg stadium te identificeren, kan de overheid voorkomen dat ze onbedoeld meewerkt aan criminele praktijken en het witwassen van de opbrengsten daarvan. Dit draagt bij aan een veiligere en rechtvaardigere samenleving. Kortom, de Bibob-procedure is een belangrijk instrument om de integriteit van vergunning-aanvragers te toetsen en zo de belangen van de samenleving te beschermen.

Let goed op
Het is van groot belang om veel aandacht te geven aan het aanleveren van de informatie die door de overheid voorafgaand aan een Bibob toetsing wordt gevraagd. Daarbij gaat het allereerst om een Bibob formulier, waarin algemene informatie wordt gevraagd, maar waarin ook vragen worden gesteld over bijvoorbeeld betrokkenheid bij strafbare feiten, bestuurlijke boetes en fiscale (vergrijp) boetes. Regelmatig wordt daarna aanvullende informatie gevraagd, bijvoorbeeld wanneer sprake is van financiering van een bepaald project door een andere partij dan een reguliere bank. De gegevens die worden verschaft dienen juist en volledig te zijn. Als dat niet zo is (en de overheid komt daar achter), is dat op zich reden om de vergunning te weigeren. Bovendien, als een formulier onjuist wordt ingevuld, kan door de overheid een strafrechtelijke aangifte worden gedaan, en dat gebeurt regelmatig. Let dus goed op, meteen vanaf het begin. 

Kennis van zaken
Het Bibob platform is een initiatief van René Graafsma als gevolg van zijn ervaringen in de financiële dienstverlening met toezichthouders en vergunningverlenende instanties. Hij of de cliënt die daarom vraagt wordt bijgestaan door de Bibob adviseur mr. Pieter Huisman, die als advocaat jarenlang Bibob zaken heeft behandeld en daar dus veel ervaring mee heeft opgedaan.

Contact
Neem hier contact op voor overleg over de mogelijkheden van bijstand.