Correct Pensioen

Correct Pensioen

Bij zijn vele en veelvuldige contacten, als gevolg van bijzondere persoonlijke omstandigheden, van René Graafsma met politiebeambten en medewerkers van het Openbaar Ministerie komen de pensioenbegrippen regelmatig aan de orde.

Als waardering voor de betrokkenheid van deze mensen informeert René hen ook, steeds vaker, over pensioenvraagstukken. Als ‘pensioenonderzoeker’ en ‘-wegwijzer’ naar de juiste partijen voor claims en herstelwerkzaamheden.

Op deze pagina zal de komende tijd steeds meer informatie over pensioen voor ambtelijke-, politie-, ‘blauw’-, OM-, ‘groen’-, brandweer-, ‘ambu’-, zorg-, en vergelijkbare integere en loyale beroepen verschijnen. De focus zal liggen op de (individuele) gevolgen van het van kracht worden van de nieuwe pensioenwet (Wet Toekomst Pensioenen, WTP).

RG: Per begin juni zijn er omvangrijke (nieuwe) initiatieven genomen. De bedoelde (eerste) publicaties worden daarom door mij nog (tenminste) enkele dagen uitgesteld. Er dienen eerst nog een aantal ‘factchecks’ – bij de initiatiefnemers – plaats te vinden betreffende deze ‘nieuwe projecten’.
Er ‘komen veel vragen over’. Spoedig meer!

Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan op ‘De Telegraafsma’ (klik link).