De herstelrechter

Als het misgaat tussen ‘mensen en systemen’, of ’tussen mensen en mensen’ dan ontstaan en conflicten en schade. Dat moet worden opgelost. Binnen de financiële dienstverlening kun je bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, het KiFiD, terecht. De vraag kan zijn of dat wel echt werkt? In het boek ‘Zwart Licht’ zullen we daartoe een beschouwing opnemen. Met een onderzoek of er alternatieven zijn, zoals naast het civiel recht ook gedachten over het straf- en bestuursrecht.

Herstelrecht
Herstelrecht, oftewel restorative justice, is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting (ADR, Alternative Dispute Resolution), waarbij de betrokken partijen in staat worden gesteld om hun conflicten zo veel mogelijk zelf op te lossen, ook als die conflicten uit misdaad zijn ontstaan. Het herstellen van schade staat hierbij centraal. Daarbij kan worden gedacht aan materiële en immateriële schade alsook relationele en morele schade.

Met behulp van het boek ‘Herstelrecht door de ogen van …….’
(ISBN 978-94-6236-272-7) zullen we beschouwingen over het herstelrecht
in het boek ‘Zwart Licht’ opnemen.