De herstelrechter

‘Het leven delen’
Op maandag 27 juni a.s. vindt aan de rechtenfaculteit van Maastricht een minisymposium en boekpresentatie over de bundel Herstelrecht door de ogen van… Reflecties op restorative justice vanuit 27 verschillende perspectieven plaats. Ruim twee jaar is aan deze bundel gewerkt en wij zijn dan ook zeer blij dat wij op korte termijn het bijzondere resultaat met jullie kunnen delen! 

U bent van harte welkom om deze minisymposium en boekpresentatie bij te wonen! Deelname aan het evenement is kosteloos. Meer informatie over het symposium en de noodzakelijke inschrijving vindt u via onderstaande button. 
 
Aanmelden >
Over de bundel 
Het idee voor deze bundel is ontstaan, toen wij tot de conclusie kwamen dat herstelrecht oftewel restorative justice in de academische wereld vrijwel uitsluitend aandacht krijgt binnen de rechtswetenschap en de criminologie. Onterecht vinden wij, omdat herstelrecht ook gebaat kan zijn bij input vanuit andere vakgebieden en domeinen én omdat herstelrechtelijke beginselen en praktijken ook voor deze andere vakgebieden en domeinen relevant kunnen zijn. Het was volgens ons dan ook de hoogste tijd om herstelrecht onder de aandacht te brengen van wetenschappers en deskundigen met zeer verschillende expertises.Naar aanleiding van onze uitnodigingen verklaarden zich uiteindelijk maar liefst 36 auteurs bereid om vanuit hun eigen expertise hun licht te laten schijnen op het fenomeen herstelrecht. Dat heeft geleid tot 27 stuk voor stuk prikkelende hoofdstukken. Voor veel auteurs vormde de uitnodiging een uitdaging om voorbij hun vertrouwde horizon te kijken. In deze bundel treft u dan ook geen hoofdstukken aan van de usual suspects uit het herstelrechtelijke kamp. 

Herstelrecht is de tegenhanger van het strafrecht. Het is geen ‘echt’ recht in die zin dat er wetboeken over geschreven zijn, maar een stroming binnen de rechtsgeleerdheid die vindt dat het recht een andere wending moet krijgen. Het strafrecht is dadergericht, gaat het er om de dader van een misdrijf te straffen. Het slachtoffer speelt slechts een minimale rol, namelijk die van getuige. Bij het herstelrecht staat het slachtoffer centraal en gaat het er juist om de schade die door een misdrijf is aangericht te herstellen, de dader behoort de schade ongedaan te maken bijvoorbeeld door schade financieel te vergoeden. Het straffen van de dader is daaraan onderschikt en dient alleen het doel de slachtoffers genoegdoening te bieden.

Vanuit het herstelrecht zijn in de afgelopen 20 jaar flink wat initiatieven genomen. In chronologische volgorde:

  • Sinds de jaren 80 is er een bureau slachtofferhulp die slachtoffers van misdrijven helpt.
  • Er is een Schadefonds Geweldsmisdrijven waaruit slachtoffers van geweld een uitkering kunnen krijgen.
  • Het is tegenwoordig in Nederland mogelijk zich als slachtoffer in een strafzaak te ‘voegen’ en een civiele eis tot schadevergoeding in te dienen. Het is dan niet nodig zelf een juridische procedure tegen de dader te beginnen en vaak ook hoeft het slachtoffer geen dure advocaat in te huren.
  • In het jaar 2000 werd het Nederlands Tijdschrift voor Herstelrecht in het leven geroepen.
  • De stichting Restorative Justice Nederland, het Nederlandse innovatie- en kenniscentrum voor herstelrecht, werd in 2010 opgericht.
  • Sinds 2017 zijn politie en justitie verplicht slachtoffers op de hoogte te houden van het onderzoek en van de strafrechtelijke vervolging. Dit laatste gebeurt nog onvoldoende.[bron?]
  • De meest recente ontwikkeling is dat slachtoffers ook het recht hebben een slachtofferverklaring af te leggen tijdens de strafzaak in plaats van alleen maar als getuige antwoorden te geven.

Gerelateerde begrippen zijn: civielrechtslachtofferstrafrechtvictimologie.

Het Amerikaans begrip ‘restorative justice’ is breder gedefinieerd en omvat ook begeleiding van daders bij terugkeer in de maatschappij na een uitgediende straf om recidive te voorkomen.

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]