Een bij hoort er bij


Bijen, vlinders, wespen, hommels
Bestuivers sterven uit en dat is een ramp voor ons voedsel en de diversiteit van ons leven. Bijna de helft van de ongewervelde bestuivers, zoals bijen en vlinders, in Europa en Noord-Amerika, is met uitsterven bedreigd. Dat betekent dat een op de drie happen van het voedsel dat we eten riskeert te verdwijnen. Liefst 40 procent van de 20.000 onderzochte soorten bijen, vlinders, wespen, hommels en andere ongewervelde bestuivers staat op het punt uit te sterven.

De mens verliest
De mens is een rechtstreekse verliezer. Driekwart van alle voedselgewassen ter wereld en 90 procent van alle wilde planten zijn minstens ten dele afhankelijk van dierlijke bestuiving.

Chocola
Zo kan de cacaostruik, en dus chocolade, niet zonder twee soorten vliegjes. Tussen 215 en 528 miljard euro per jaar van de wereldvoedselproductie komt tot stand dankzij bestuivers, vier keer zo veel als 50 jaar geleden. De voedselvoorziening van honderden miljoenen mensen staat met andere woorden op het spel. Er is niet één oorzaak voor de sterfte. Het gaat doorgaans om een combinatie van te intensieve landbouw, pesticidegebruik, ziektes, invasieve soorten en opwarming van de aarde.

Bron: www.beeinbalance.nl

Een bij hoort er bij