Erik Beckers in gesprek over het boek ‘Alles over je inkomen bij ZIEKTE’

Erik Beckers
In dit gesprek praat Erik Beckers over zijn nieuwste boek dat hij, samen met vele collega’s Financieel Planners, andere specialisten en ervaringsdeskundigen schreef en …… schrijft.

Actueel
De boeken in zijn serie ‘Alles over …’ – eerdere thema’s gingen over scheiden, geld besparen en overlijden – worden middels een ‘print-on-demand’ methode gemaakt. Daardoor ontvangt de besteller van een boek altijd de meest actuele versie.

‘Alles over je inkomen bij ziekte’
Het boek ‘Alles over je inkomen bij ziekte’ is begin 2020 de nieuwste titel in deze serie. Of je nu werknemer of ondernemer bent, als je ziek wordt vermindert vaak je inkomen. Ziekte heeft ook invloed op de kwaliteit van je leven: hoe je ontspant, woont, vakantie houdt en sport. En op je sociale omgeving. Er bestaan heel veel mogelijkheden om je leven tijdens en na je ziekte te verbeteren en vervelende gevolgen te beperken.

Bruikbare informatie
Lees in goede gezondheid het boek en bespaar geld en tijd. Verbeter de kwaliteit van je leven voor je ziek wordt. Of lees dit boek als je al ziek bent. Of als je beroepsmatig hiermee te maken hebt: je treft in dit boek bruikbare informatie aan waarmee je jouw situatie of die van je klant of naasten verbetert. Om financiële, emotionele en praktische ellende te voorkomen of te verminderen.

Beste bescherming
De informatie in dit boek geeft de beste bescherming tegen de financiële, praktische en emotionele gevolgen van ziekte. Je wordt stap voor stap meegenomen, zodat je het risico voor jezelf kunt inschatten, de gevolgen voor jouw situatie inventariseert en de maatregelen neemt die het beste bij jou passen.

Het boek
Voor meer informatie over het boek ‘Alles over je inkomen bij ZIEKTE’ en de serie ‘Alles over ….’ zie de website www.FPVI.nl/boeken.