Federal Alliance of European Federalists

Dreigende neergang Europese Unie
De Europese Unie staat onder grote druk. Intern door crises, leidend tot
toenemende en daardoor steeds minder beheersbare verdeeldheid. Extern door
geopolitieke verschuivingen met economische gevolgen die zich buiten de
invloedssfeer van de Europese Unie afspelen. Signalen van een dreigende
neergang van het Europese statensysteem.

Systeemfouten
Als intergouvernementeel besturingssysteem, ontwikkeld op basis van verdragen,
is de Unie kwetsbaar. Het zit vol systeemfouten die elk op zich – en alle tezamen –
de weerbaarheid verzwakken en de Unie naar een implosie leiden.
Dat is niet een kwestie van toevalligheden. Wie met concepten uit een aantal
wetenschappen de naoorlogse ontwikkeling van het Europese statensysteem
bestudeert ziet de wetmatigheden die aan die te verwachten implosie ten
grondslag liggen.

Rapport: IN 2035 IS EUROPA EEN FEDERALE STAAT
Auteur: Leo Klinkers