Het moet beter!

Altijd wel wat
Door de eeuwen heen: er is altijd wel wat. Van grote feesten, mooie tijden tot klimaatveranderingen, politieke verschuivingen, oorlogen, en zo voort. Met de mogelijke gevolgen dat mensen tegenover elkaar komen te staan.Geen wij meer, maar alleen nog een ik en jij. Zijn de belangen groter, hoe groter de meningsverschillen kunnen zijn. Tot aan ruzies en haat toe. Het is van alle tijden.

Grondwet
De Nederlandse grondwet zegt in artikel 1: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
En wat gebeurt er: ook daar wordt weer van alles over gezegd en gedacht, ………

Rechtssysteem
Mensen moeten het toch met elkaar zien de te doen. Je kan het proberen, maar je kan het niet alleen. De samenleving wordt met systemen, organisaties, gebouwen, woningen, pleinen, straten, wegen, en zo voort ingericht. Met het rechtssysteem worden de onderlinge afspraken om alles te laten functioneren vastgelegd. Het is een doel het rechtssysteem zo goed mogelijk te laten werken. Er kunnen op onderwerpen voor- en tegenstanders zijn maar met een gemeenschappelijk geaccepteerd rechtssysteem kan men met elkaar blijven omgaan.

‘Matten’
De Hoge Raad zegt met mooie Latijnse woorden: Ubi iudicia deficiunt incipit bellum.
Ook over de vertaling daarvan, hoe kan het anders, verschillen weer de meningen.
Eén daarvan: “waar rechterlijke beslissingen te kort schieten, begint geweld”.
Ook wel: “zonder rechters wordt het matten”.

Voor iedereen
Zaak dus dat de rechtsstaat voor iedereen, voor iedereen ……., het werk kan blijven doen.
Met goede en transparante democratische besluitvorming, zonder machtsspelletjes en altijd met respect van de meerderheid voor de minderheid. Een hele klus, zeker in overweldigende moeilijke tijd. Zoals gezegd: “wanneer met 50% van de kennis van zaken 100% van de beslissingen genomen moeten worden”. Dat kan het altijd beter, ……….

In gesprek blijven
Het wederzijds kennen van de wel bekende feiten en delen van de beschikbare informatie is dan een goed begin. Met de hoop dat het gesprek in stand blijft.