Het Pensioenakkoord volgens Theo Gommer

Theo Gommer
Mr. Theo Gommer MPLA CCFP, pensioenadvocaat en managing partner bij de &Gommer Pensions Group/Gommer & Partners Pensioen Advocaten, geeft zijn mening over het pensioenakkoord en heeft aanbevelingen voor Minister Wouter Koolmees. De keuze is gemaakt om de visie van Theo Gommer in deze weergave de tijd te geven om te voorkomen dat met een te beknopt gesprek alleen de pensioenspecialisten de context kunnen plaatsen.

Keuzes
De mening van Gommer zal zeker tot reacties leiden. Mogelijk is er meer dan alleen een keuze tussen het aannemen van de verruimende invloed van beleggingsresultaten naast het zoeken van zekerheid in een vaste markt-rekenrente.

Theo Gommer geeft zijn mening en aanbevelingen aan Wouter Koolmees.

Een middenweg
Het lijkt dat Theo Gommer, met het doorbeleggen en specifieke opname mogelijkheden, vorm geeft aan een middenweg die wordt besproken tussen de keuze voor:
– A: de weg van de flexibilisering en de verruiming van de mogelijkheden op basis van de mogelijke beleggingsresultaten;
– B: de zekerheid van het blijvend uitgaan van de (markt-)rekenrente als maatstaf waaraan niet kan worden getornd.

Middels het reactieformulier zijn wij benieuwd naar jouw mening.

Donateur
Je kan het onderzoeksmedium ‘Mijn Parlement’ ondersteunen.
Dat kan als donateur door een bedrag van € 17,08 over te maken naar
bankrekeningnummer NL 15 KNAB 0257 3869 04
ten name van Respect Beheer en Management BV
onder vermelding van Mijn Parlement en je postcode/huisnummer.