Besluit Hoorzitting WOB-procedure RIVM

Op donderdag 27 augustus 2020 heeft de Hoorzitting inzake het Bezwaar tegen het besluit van de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport in zake de WOB-procedure die ik ben gestart plaatsgevonden. Als u op de link klikt ziet en hoort u dit in beeld en geluid.

Op 14 september 2020 ontving ik daarop de beslissing op het bezwaar.
Middels ook deze link kun je het besluit downloaden.

Uit het besluit: “Tijdens de hoorzitting is aan u uitgelegd dat het RIVM nooit
prognoses heeft gemaakt van sterftecijfers per scenario of leeftijdscategorie. Dat heeft te maken met het feit dat de sterfte door COVID-19 moeilijk te voorspellen en te meten is,
zeker als niet iedereen getest wordt. Het RIVM heeft bijvoorbeeld wel de totale
oversterfte gemonitord, maar ook hier zijn geen prognoses van gemaakt.
Verder wordt vooral gekeken naar ziekenhuis- en ic-opnames”.