Is Nederland vol?

Nederland vol?
Een korte en eenvoudige vraag: is Nederland vol?
JA of NEE?
Wat is jouw toelichting?
Je reactie kun je doorgeven middels de contactpagina.

Donateur
Je kan het onderzoeksmedium ‘Mijn Parlement’ ondersteunen.
Dat kan als donateur door een bedrag van € 17,08 over te maken naar
bankrekeningnummer NL 15 KNAB 0257 3869 04
ten name van Respect Beheer en Management BV
onder vermelding van Mijn Parlement en je postcode/huisnummer.