KiFiD Notitie 6 oktober 2020

Middels een notitie (link) (met 7 bijlagen) van 6 oktober 2020 brengen
Martin van Rossum en René Graafsma het functioneren van het KiFiD
(Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) ter discussie.

De betreffende stukken tref je hier aan en worden tevens actief gedeeld met
alle relevante gremia, van Tweede Kamer tot consumenten(organisaties).

Eén en ander maakt één geheel uit met
‘De Kleine Geschiedenis van de Woekerpolisaffaire’ (link).

Bijlage 1.
Bijlage 2.
Bijlage 3.
Bijlage 4.
Bijlage 5.
Bijlage 6.
Bijlage 7.