Laagdrempelige rechtspraak

Vrijwillig
Experimenten met een eenvoudige, snelle en goedkope gang naar de rechter gaan een nieuwe fase in. Verschillende rechtbanken bieden mensen met alledaagse problemen (burenruzies of conflicten tussen huurder en huisbaas bijvoorbeeld) de kans om hun zaak voor te leggen aan een rechter die helpt bij het zoeken naar een oplossing. Dat kan alleen als beide partijen vrijwillig meedoen.

Experimenteren
Juridische procedures zijn duur, complex en niet altijd geschikt voor het oplossen van alledaagse conflicten tussen mensen. De rechter bepaalt wie er gelijk krijgt, maar dat lost het probleem vaak niet op. Daarom experimenteren rechtbanken sinds enkele jaren met de spreekuurrechter, wijkrechter, regelrechter en overlegrechter. Mensen kunnen daar zonder dagvaarding terecht en hoeven geen stukken aan te leveren, een eenvoudig aanmeldformulier is voldoende. De rechter nodigt de andere partij uit, bespreekt het probleem en helpt bij het zoeken naar een oplossing. Lukt dat niet, dan hakt hij alsnog de knoop door.

Wetswijziging
Dankzij een wetswijziging kunnen de Rechtspraak en het ministerie van Justitie en Veiligheid nu een nieuwe, verplichte procedure voorbereiden. De experimenten van de Rechtbanken zijn in 2021 van start gegaan.