Stichting Het Leven Delen

Stichting Het Leven Delen is ontstaan uit ervaringen die het gevolg waren en zijn van het overlijden van een dierbare onder onduidelijke omstandigheden.

Het doel is: “het verlenen van alle mogelijke vormen van bijstand aan nabestaanden bij dubieuze overlijdensgevallen zoals directe crisisbijstand, juridische bijstand en vertegenwoordiging, woordvoering, mediabegeleiding, onderzoek, waarheidsvinding, slachtofferhulp en rouwbegeleiding. Alsmede fondsenwerving ten behoeve van de activiteiten”.

Het bestuur bestaat uit vijf personen, met René Graafsma als voorzitter. De eerste activiteiten betreffen de vestiging van het kantoor, de bekendmaking van de stichting en het vertellen en presenteren van de doelstellingen”.

René geeft spreekbeurten, deelt kennis en ervaringen over de hulp bij verlies, rouw en verdriet. Het werk en de boeken van Manu Keirse (klik-link) vormen daarbij een basis.

leef-om-te-delen

‘Optima Partiri Vita’