Legale Corruptie

Legaliteit, Rechtmatigheid is een juridische term, die aangeeft dat een (voorgenomen) handelwijze in overeenstemming is met de geldende regels en besluiten. In de juridische wereld wordt de term in de breedste zin van het woord gebruikt, terwijl de term vooral in een financiële en of materiële context wordt gebruikt op overheidsniveau.

Corruptie is het politieke, sociale of economische verschijnsel waarbij iemand in een machtspositie deze misbruikt teneinde zichzelf of anderen ongeoorloofde gunsten te verlenen, in het laatste geval vaak in ruil voor wederdiensten of als vriendendienst.

Verbinding
De verbinding van de woorden legaal en corruptie is zoiets als de combinatie van de twee zinnen: 1) De volgende zin is waar. 2) De vorige zin is niet waar. De samenhang tussen de zinnen 1 en 2 lijkt niet tot stand te brengen. Zo zou het ook moeten zijn met de woorden legaal en corruptie. Niet te verbinden, zo verwacht men dat ook van de betekenis van legaal en corruptie. De eerste combinatie is een woordenspel. De tweede combinatie is een spel van een andere orde.

Spel
Waarvan kan worden gedacht dat het ook een meer dan een spel is.
Het is een wijze waarop systemen functioneren, ………………….:
– Ze spelen een spel.
– Ze spelen het spel dat ze geen spel spelen.
– Als niet mee doet word je verstoten.
– Als je wel mee doet word je gek.

Dit spel kun je oplossen door te blijven uitgaan van de feiten en de bereidheid deze te blijven toetsen, vanuit alle mogelijke kwetsbaarheid. Geen gemakkelijke oplossing omdat de feiten niet altijd voor het oprapen liggen en dat dé waarheid voor de één niet hetzelfde hoeft te zijn als dé waarheid voor een ander.

Systemen en leefwerelden
De verhouding tussen systemen en ‘het leven van de mensen’ wordt met en door goede gesprekken en communicatie overbrugd. Het rechtssysteem geeft uiteindelijk de middelen om bij conflicten in de verschillende leefwerelden oplossingen te brengen. Blijkt de kloof te diep en niet overbrugbaar door het recht, door ongelijke machtsverhoudingen bijvoorbeeld, dan kan er sprake zijn legale corruptie, …….: www.legalecorruptie.nl.