Meldpunt autoverzekeringen

Er zijn vele manieren om een auto en soortgelijke objecten, motorvoertuigen, te verzekeren. In aantallen, soorten en maten. De ervaringen blijken nogal te verschillen van zeer positief, naar zeer negatief. Om de verschillende ervaringen te kunnen inventariseren is er het Meldpunt Autoverzekeringen.

Om te komen tot een continue analyse van wat er gaande is en de belevingen om te zetten in beschrijvingen van wat er er wel en niet goed gaat. De goede ervaringen worden gepubliceerd en gecommuniceerd. De nare ervaringen worden omgezet in actie om tot verbetering te komen. Dat betekent in eerste instantie dat er bezien gaat worden of en op welke wijze vorm kan worden gegeven aan een gegroepeerde bezwaar- en claimprocedure. Indien mogelijk zal er een voorstel op maat worden gedaan voor een individuele claim met als basis een passende uitvoeringsovereenkomst. Er zal daarbij aansluiting worden gevonden bij het netwerk van het Financieel Verbond om de meest efficiënte en effectieve werkwijze voor je mogelijk te maken.

Indien je je wil melden op het Meldpunt Autoverzekeringen dan kan dat door in onderstaand formulier je gegevens in te vullen. Je donateurschap is tevens een lidmaatschap voor het verkrijgen van informatie over financiële zaken en algemene belangenbehartiging. 
Dit doe je door een bedrag van € 17,08 over te maken naar
bankrekeningnummer NL 15 KNAB 0257 3869 04
ten name van Respect Beheer en Management BV
onder vermelding van Meldpunt Autoverzekeringen en je postcode/huisnummer.

Een email verzenden kan ook: mail@renegraafsma.nl. Je kan dan bijvoorbeeld ook bijlagen toevoegen.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

captcha

Post kan naar:
Meldpunt Autoverzekeringen
Postbus 79
3738 ZM MAARTENSDIJK