Meldpunt Coronaboetes

Bijzondere tijden
Het zijn bijzondere tijden. Ons dagelijks leven, zoals we dat gewend waren, heeft een nieuwe naam gekregen: de anderhalve meter samenleving. Het RIVM meldt: “De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht om het virus maximaal onder controle te houden, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Inmiddels zijn er sinds maart goede resultaten bereikt. Omdat we ons aan de maatregelen hebben gehouden, laten de cijfers een positieve ontwikkeling zien. Nu is het zaak dat we in control blijven, totdat we beschikken over een vaccin of behandeling. Daarom gaan we stap voor stap te werk”.

Stakkers die in het duister tasten?
Het kan worden gezegd: je zou de bestuurder van nu maar zijn, hoe moet je daar nu elke dag weer met steeds andere omstandigheden mee omgaan? “Beleid maken zonder dat er kennis en ervaring is met het virus dat elke porie van onze samenleving binnendringt en vooralsnog onvoorspelbaar is”. Elke bestuurder zal streven naar een compleet draagveld voor de maatregelen. Dat draagveld kan voorkomen in een collectief bewustzijn, of zo nodig met wetten en maatregelen worden afgedwongen. Zoals met het geven van boetes.

Rechtsgelijkheid
Van belang lijkt dan wel te zijn dat er rechtsgelijkheid is. Het rechtssysteem wordt tot
het uiterste getest. Er zijn vele belangen die om de voorrang strijden. De wetgever en de gezagdragers en gezagsuitvoerders hebben zo de mogelijkheid om wel of niet boetes uit te delen. Maar gebeurd dat wel evenredig en altijd rechtvaardig?
Of is het het belang dat de mening bepaalt?
Artikel 1 van de Grondwet bijvoorbeeld: geen onderscheid?
En hoe zit het met de (basale) mensenrechten?

Rechtvaardig?
Vrees jij een boete te krijgen, ervaar je dat als rechtvaardig? Als jij een boete hebt gehad,
heb jij dat als rechtvaardig ervaren? Heb je in je hoofd en voor je gevoel de boete, en/of zo mogelijk ook een aantekening op een strafblad, terecht gehad? Om dat te onderzoeken en de ervaringen te verzamelen is er het ‘Meldpunt Coronaboetes’. Het doel is te onderzoeken “hoe diep en / of overbrugbaar de kloof is tussen een kennelijke systeemwereld en de leefwereld van mensen”. 

Bezwaar?
Stel dat je een boete hebt gekregen en je bezwaar wil maken. In dat geval kan ik je informeren en verwijs ik je voor hulp en bijstand door naar de specialist Boete.nu.

Aanmelden
Indien je je wil aanmelden bij het Meldpunt Coronaboetes dan kan dat door in onderstaand formulier je gegevens in te vullen en je verhaal te doen. De reacties worden verzameld, geanonimiseerd gedeeld en bezien zal worden of er gemeenschappelijke factoren zijn waarmee een eenduidig antwoord op de boete kan worden geformuleerd. Opdat de bestuurlijke maatregelen zo goed mogelijk worden begrepen (en wel of niet?) kunnen worden uitgevoerd.
De reacties dienen ter aanvulling op de informatie die voortkomt uit onderzoek naar de ‘corona-beleidsvorming’ en WOB-verzoeken ter zake.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

captcha