Mens én Politie

Mens en politie: mensenpolitie, …….

Als ervaringsdeskundige introduceert René Graafsma ‘Mens én Politie’. Een internetdomein met verhalen, opleidingen en trainingen voor burgers, politiebeambten en medewerkers van het OM (Openbaar Ministerie).

De eerste plaatsing van een direct toepasbare opleiding en training, over het met modellen vergelijkbaar maken van scenario’s, kan medio maart van dit jaar tegemoet gezien worden.

Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan op ‘De Telegraafsma’ (klik link).