De Nederlander

“50PLUS is een partij die vanuit ideeën en idealen vernieuwing van de samenleving tot stand wil brengen. Zij wordt niet gedreven door ideologieën, gestolde ideeën of geharnaste waarheden. 50PLUS is een partij voor vernieuwers met levenservaring, die onbevooroordeeld en met alle generaties wil werken aan concrete verbeteringen in de maatschappij”.