Vrienden

SMART, ……………

René werkt samen met meerdere organisaties en personen. Daarmee is een sterke netwerkorganisatie ontstaan van vrienden waarmee kwetsbaarheden tot een minimum zijn en worden gereduceerd. Door de krachtenbundeling kunnen de verschillende vaardigheden optimaal worden ingezet. Transparantie en altijd een SMART gebruik van de optelsom van de mogelijkheden staat daarbij voorop.