Peter Hovens

Interview René met Peter

RENE: De titel van je boek luidt SamenWereld. Wat moet ik me daarbij voorstellen?

PETER: Ik stel vast dat de leefwereld van de burgers en de systeemwereld van de overheid niet lekker met elkaar matchen. Vaak spreekt men over een kloof tussen de mensen en de politiek, maar het probleem is groter. Ik verwijs naar de Theorie van het Communicatieve Handelen van de Duitse socioloog en filosoof Jürgen Habermas. Hij beschrijft hoe de systeemwereld de leefwereld koloniseert. In mijn woorden, de systeemwereld grijpt op een oneigenlijke manier in in de leefwereld van de burgers. Dat leidt tot wantrouwen van burgers jegens de politiek en jegens alles wat met regels te maken heeft. Dat is natuurlijk niet goed. Ik probeer daarom in mijn boek de vraag te beantwoorden hoe we de leefwereld en de systeemwereld op een constructieve manier op elkaar kunnen laten aansluiten; die aansluiting noem ik de SamenWereld.

Voor het volledige interview met Peter: klik hier!

Het boek kun je bestellen door hier te klikken!