Politica Scripta – Trilogie

Over de staat van de Nederlandse Staat
Uitgeverij Iustitia Scripta brengt drie revolutionaire boeken uit over de staat van onze staat. De uitgever opent daarmee een nieuwe lijn onder de naam Politica Scripta.

Democratie en volk dienen
Het eerste boek is van Leo Klinkers en gaat over de steeds slechtere kwaliteit van de politieke ambtsdragers als oorzaak van een toenemend aantal niet-oplosbare politieke en maatschappelijke problemen. Hij beschrijft de leegte van ons politiek systeem als gevolg van een politiek monopolie van ruim veertig jaar. Leo beantwoordt de vraag hoe we weer parlementariërs kunnen krijgen die voldoende bekwaam en geschikt zijn om de democratie en het vertegenwoordigen van het volk te dienen. Zijn boek is verschenen op zaterdag 1 april (2023). Zie hieronder het interview met Leo.

Op weg naar de SamenWereld
Eind juni is het boek van Peter Hovens uitgekomen (klik link) waarin hij beschrijft hoe door decennialang achterstallig onderhoud het zogeheten ‘Huis van Thorbecke’ is gaan wankelen. Door een groot aantal systeemfouten sluiten wetgeving en uitvoering van beleid niet meer aan op de vraag van de samenleving. Het boek staat in het teken van de vraag hoe het geloof in de politiek kan worden hersteld en hoe we weer een goed presterende overheid krijgen. Daartoe zullen systeemwereld en leefwereld op een andere manier met elkaar moeten worden verbonden leidend tot wat Peter de ‘SamenWereld’ noemt. Ook zijn boek introduceer ik met een interview.

Van verval naar vernieuwing
In de loop van de zomer verschijnt een boek van Ingo Piepers. In dat boek legt hij aan de hand van historisch onderzoek uit dat we ons nu aan de beginfase van een transformatie van de internationale orde naar een nieuw evenwicht bevinden. Die transformatie manifesteert zich als een systeemcrisis die enige tijd in beslag zal nemen en de Nederlandse samenleving en staat op de proef zal stellen. Dit gebeurt terwijl juist nu politiek en overheid telkens weer steken laten vallen. Bij die transformatie staat veel op het spel, zoals onze waarden en ons vermogen om onze belangen veilig te stellen. Piepers legt uit hoe dergelijke transformaties zich in het verleden hebben voltrokken en wat daarvan mogelijke consequenties zijn. Hij bespreekt aan de hand van een analyse een aantal concrete acties die we nu moeten nemen. Met een interview wordt de reeks van drie boeken over de staat van de Nederlandse staat afgesloten.

Trilogie
Het zijn drie autonome boeken die als een trilogie de basis vormen van een volmaakt nieuwe kijk op het werk dat ons politiek systeem wacht.

Leo Klinkers

‘Over bekwaamheid en geschiktheid van politieke ambtsdragers’
In het hierboven genoemde eerste nieuwe boek actualiseert Leo Klinkers hoe disfunctioneel, kortzichtig, amoreel en immoreel bestuur de diepste crisis van ons politieke systeem sinds de tweede wereldoorlog veroorzaakt. Hij beschrijft de ontwikkelingen in een kroniek van destructieve gebeurtenissen binnen ons politieke systeem, sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw dus. Leo laat ook zien waar dat vandaan komt: “Het is een somber beeld van totale politieke leegte. Ik noem dat waarden-loze politiek die vanzelf leidt tot waarde-loos bestuur. Dat is de oorzaak van veel menselijk leed in Nederland, van onnodige kosten en van verlies van vertrouwen in de overheid”.

Voor een weergave van een gesprek met Leo Klinkers:
klik hier.

Het boek kan je bestellen middels deze link: bestellen.