Programma en actiepunten

Het eerste actiepunt was het vragen van aandacht voor de €motie.

De Tweede Kamer heeft het onderwerp beleggingsverzekeringen in mei (2015) behandeld, zelf vijf moties gemaakt – en uiteindelijk de meeste daarvan niet behandeld of afgewezen – en daardoor de belangrijkste kernzaken, in mijn ogen, laten liggen. Meer een ‘bedrijfsvertegenwoordiging’ dan een ‘volksvertegenwoordiging’ schreef iemand.

Het lijkt nu zaak aansluiting te vinden bij bestaande structuren en vervolgens een aanvullend en zo een eigen programma van actiepunten te ontwikkelen. De ‘woekerpolis’ kan worden gezien als een symptoom van onthechting, van het verlies van noodzakelijke maatschappelijke verbanden. Op dit brede verband zal een politiek zich moeten richten. Aan de slag dus.