Woekerpolis, hoe kom ik er vanaf?

René Graafsma is mede auteur van het boek ‘Woekerpolis, hoe kom er vanaf?’.

Met uiteindelijk de uitgave van het boek ‘Zwart Licht’ zal hij, om de mensen – interactief – te kunnen bijstaan bij het beoordelen van een schikkingsvoorstel beschrijvingen en uitwerkingen maken van:
– de geschiedenis en stand van zaken van de ‘woekerpolissen’;
– de al bereikte schikkingen en de échte achtergronden daarvan;
– de rekenmethoden om de schade en een compensatiebedrag te kunnen vaststellen;
– de criteria om als ‘schrijnend geval’ te kunnen worden aangemerkt;
– de civielrechtelijke aspecten en de (individuele en collectieve-) belangenbehartiging;
– wat je nog kan als je nog geen belangenbehartiger hebt;
– het functioneren van het KiFiD;
– de betekenis voor ‘normale kapitaalsverzekeringen’;
– de betekenis voor de pensioenen;
– de bestuursrechtelijke aandachtspunten;
– de strafrechtelijke mogelijkheden;
– de rol van specialisten, advocaten en juristen;
– de zorgplicht taken van adviseurs.

Zwart Licht
Dascha