René Graafsma: journalistieke methode

René werkt bij projecten volgens een twee-fase-structuur.

In de eerste fase, ‘het enprofil’ wordt het leven en werk van de hoofdpersoon van opzij bekeken, beluisterd, en in kaart gebracht. De ‘opbrengsten van en uit de bronnen’ worden in schrift, beeld en geluid vastgelegd. Het is het materiaal waarmee de tweede fase wordt ingericht en bepaald.

In de tweede fase, ‘het enface’ gaat René direct in gesprek met de hoofdpersoon.
Dit gesprek wordt ook in tekst, beeld en geluid vastgelegd. Het eindresultaat is een in verschillende vormen publiceerbare tekst, een videoreportage en / of videopromo, en een opname van het gesprek met de verwerking tot een podcast.

‘Nepnieuws’
Tegenwoordig wordt er in de media, en over de media, veel gesproken over ‘nepnieuws’
(fake news). René ziet dat ook gebeuren en hecht er zeer aan dat er methoden worden gehanteerd die een gebrek aan geloofwaardigheid herkent en voorkomt.