RIVM

Prognose(s)
Ik heb het RIVM gevraagd naar de prognose van de verwachte sterftecijfers bij de verschillende scenario’s die door het RIVM zijn opgesteld en waarop beleidskeuzes worden gemaakt.

Hieronder tref je het antwoord van het RIVM aan, met tevens het verzoek aan de
Tweede-Kamer-leden daarop een reactie te geven.

RIVM: geen prognose-bandbreedte-cijfers per scenario en / of leeftijdscategorie

Op vragen reageerde het RIVM als volgt:

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Geachte heer Graafsma,

Wij beschikken niet over geprognosticeerde sterftecijfers. Dat betekent dat ik ze u niet kan sturen.

Met vriendelijke groet,

Dr. Coen Berends
Woordvoerder

RIVM – Persvoorlichting
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Vragen aan de Tweede Kamer leden: naar aanleiding van deze reactie verzoek ik u graag te reageren:

  • heeft u een mening over het ontbreken van dergelijke cijfers bij het RIVM?;
  • heeft u een mening over de mogelijke aanname dat uw regering die cijfers ook mogelijk niet heeft?;
  • het woord speculatief is tijdens de technische briefing gevallen: bent u van mening dat een voorkeur voor een bepaald scenario met het ontbreken van de betreffende cijfers ook speculatief is?;
  • het werken zonder scenario-bandbreedte-cijfers, heeft dat volgens u gevolgen voor het beleid, zoals het verzorgen van de beschikbare middelen, de reserves voor de sociale zekerheid, rekenwaarden voor de pensioenfondsen en verzekeraars, meerdere bedenkbare economische grootheden, de sociale rust en het vertrouwen in het beleid, enzovoort?

Graag verneem ik uw reactie(s).

Met hartelijke dank en een gelijke groet,

René Graafsma