Telegraafsma #44: De heer H.K. te T.

Met deze Telegraafsma #44 wil ik graag iets met je delen. Als reactie op iets waarop met een rustig gemoed wél gereageerd moet worden. Is mijn mening.

Aan het werk
In het leven en het zaken doen dezerzijds zijn er aan de orde:
– het overlijden van Dascha en de vraag ‘Wat is er gebeurd?’;
– ‘de woekerpolissen’;
– ‘de overgang van de kenmerken van de ‘woekerpolissen’ naar de ‘woekerpensioenen’.

Samen
De betrokkenheid van mensen bij het eerste is groot, het belang van de nummers 2 en 3 is er zeker ook voor jou. Daar wordt allemaal aan gewerkt, met hechte teams, binnen de mogelijkheden van onze rechtsstaat. Dat valt niet mee, zoals vaker beschreven, omdat de systeemwerelden op hun geëigende manieren zich verstaan met de leefwerelden van de mensen, zoals dus ‘gewone polishouders’ en ‘gewone kinderen’. Samengevat: het zijn manipulaties, machtspelletjes, tijdrekken en het ingewikkeld maken die vanuit de systemen de boventoon voeren. Met dit werk word ik bijgestaan door vele betrokkenen. Ook mensen en organisaties ‘die de boel in de lucht houden’, ook financieel. Met in de basis de afspraak dat het een gemeenschappelijk project is en ‘dat er wordt terugbetaald zodra dat kan’. Daardoor ‘kan ik (al jaren zo) doorwerken’.

November 2015
Op 25 november 2015 gaf ik een persconferentie over een methodiek die het verrekenen van schades op woekerpolissen mogelijk maakte. Op een zodanige wijze dat ‘het werkbaar was voor alle partijen’. Dat verscheen in de pers. Enkele dagen daarna is Dascha op
28 november 2015 overleden.

Dascha
Over Dascha kort het volgende:
– de politie beweerde eerst dat er sprake was van een suïcide en dat er geen onderzoek naar het gebeurde mogelijk was;
– even kort door de bocht, in een vervolgfase kon men dit niet overeind houden, onderhandelen: “René, als we er nou eens een ongeval van maken, kun je er dan mee leven?”;
– dezer dagen beschrijft de politie het gebeuren zelf als een ‘Perfecte Moord’, in boekvorm.

Minjonair
De combinatie van ‘Dascha’ en de woeker-werkzaamheden hebben mij, zoals vaker beschreven, ‘minjonair’ gemaakt. Maar dat gaf en geeft niet, er staan vorderingen op partijen en anderszins ook levensvatbare bedrijfsactiviteiten tegenover. Ondersteund door de bovengenoemde personen en organisaties.

Meneer H.K. te T.
Nu blijkt echter een meneer H.K. te T. het volgende aan de ondersteuners te schrijven en dat is jammer, vind ik:
“E.e.a. onder wederzijdse vertrouwelijkheid: Volgens mij voorliggende vertrouwelijke informatie hebt u in 2017 (….) een geldbedrag geleend aan de heer R. Graafsma, momenteel wonend in Bilthoven. De heer Graafsma heeft om hem moverende redenen van meerdere natuurlijke personen geldbedragen geleend. Op zichzelf is daarmee niks mis maar het probleem is dat de heer Graafsma in meerdere gevallen niet overgaat tot terugbetaling, ondanks verzoeken daartoe en toezeggingen daarover.
De vraag aan u is: Kunt/wilt u bevestigen of ontkennen dat de heer Graafsma van u in 2017 een geldbedrag heeft geleend? Kunt/wilt u bevestigen of ontkennen dat, ondanks verzoeken en/of toezeggingen daartoe de terugbetaling daarvan (nog) niet heeft plaatsgevonden? Hebt u de vordering inmiddels afgeschreven (als verlies genomen) of staat de vordering nog open?
Uw bericht zie ik in vertrouwelijkheid met belangstelling tegemoet”.

Privé
Mensen die dit bericht ontvangen van de heer H.K. te T. melden de ontvangst daarvan en antwoorden bijvoorbeeld aan de heer H.K. te T. het als een privé kwestie beschouwen.
(RG: Zo goed en zo kwaad deel ik de informatie die, zonder de processen te schaden, gedeeld kan worden. Men vertrouwt daarop. Elke vordering op mij houd ik nauwkeurig bij, conform de afspraken en/of mogelijkheden).

Vervolg
Waarop de heer H.K. te T. vervolgt:
“Dank voor uw bericht. Ik leid daaruit af dat
– u inderdaad een (relatief klein) geldbedrag hebt uitgeleend aan Graafsma
– de hoofdsom en de rente nog (steeds) niet aan u is terugbetaald
– u deze vordering (nog) niet hebt afgeschreven.
Voor dit moment volstaat uw indirecte bevestiging.
Mocht u in de toekomst een ander standpunt innemen, dan hoor/zie ik dat wel”.

Rechtszaal
Niet alleen met deze vorm van correspondentie, maar ook op andere wijzen positioneert de heer H.K. te T. mij naar zijn denkbeelden. Helemaal zijn ding, maar daar heb je rechtszalen voor, naar mijn mening. Eigenrichting en smaad en laster passen niet, ook en juist niet als dreigmiddel. Dit is geheel losgeraakt van de gemaakte afspraken om in gezamenlijkheid een aanspraak vol te houden op het functioneren van de rechtsstaat, is mijn mening.

De komende dagen:
– gaat er informatie over Dascha vrijkomen, en zal ik daarop acteren;
– breng ik mijn woekerpolisdossier naar buiten als vervolg op de recente uitspraak van
de Hoge Raad ter zake;
– vervolgen wij de introductie van de Stichting Pensioen Claim.

Feiten:
De handelingen van de heer H.K. te T. zouden dat, in de beeldvorming, kunnen verstoren ware het niet dat de feiten inmiddels vast liggen:
– Dascha komt dichter bij de waarheid;
– woekerpolissen: het dwalingsbegrip zal heel moeilijk nog buiten de beoordeling van de rechters kunnen blijven;
– woekerpensioenen: de ontwikkeling van de pensioenwaarden zullen er meer toe gaan doen als men de overeenkomsten op de juiste wijze weet te beoordelen.

Informatie
Eén en ander brengt met zich mee dat ik je vanaf nu over de ontwikkelingen in al de drie gevallen en zaken korter en nader op elkaar ga informeren.

Het leven delen
En ja, je moet maar durven vragen: als je wil ondersteunen dan graag (link). Het is altijd fijn als de telefoon en het internet het blijven doen en het eten en de huur betaald kunnen worden. Dan komen we uiteindelijk samen zeker uit bij een begin van rechtvaardigheid en verrekening. Juist ook voor jou zelf, met die polissen en pensioenen. (17 augustus is de geboortedag van Dascha, ook die dag vieren wij ‘om het leven te blijven delen’. Samen).Dit bericht is geplaatst in Het Leven Delen, Rechtsstaat met de tags , , . Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.