Telegraafsma #15: Indirecte transparantie en toezichtsvertrouwelijkheid

Gesproken bij een AM-Webinar over provisietransparantie.
(Assurantie Magazine).

Waarin een item met de minister van Financiën Wobke Hoekstra.

Geplaatst in Transparantie | Getagged | Een reactie plaatsen

Telegraafsma#14: gezocht ……… zakenpartners

Gezocht: zakenpartners: investering € 17,08

De belangrijkste oorzaken van misstanden in de financiële dienstverlening zijn bekend.
De indirecte transparantie en de toezichtsvertrouwelijkheid.

(Klik hier:)
Meld je aan op één van de meldpunten en maak samen het verschil.

(‘Bene agere et nil timere’)
(Doe het goede en vrees niet)

Geplaatst in Zakenpartners | Getagged | Een reactie plaatsen

Telegraafsma #13: a.s.r.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is frozen-bubble-1943224_1920-1024x683.jpg
Transparant?

Al sinds jaren speelt de ‘woekerpolisaffaire’. Levensverzekeringen met verborgen premies en kosten. Stichtingen en organisaties zetten zich in om daar compensatie voor te verkrijgen.

Dat valt niet mee. De procedures zijn langdurig en ingewikkeld. Recent heeft de Consumentenbond een schikking weten te treffen met de verzekeraar Allianz.
De grondslagen daarvoor komen mede voort uit een aan deze zijde ontwikkelde methodiek.
Ook met andere verzekeraars zijn soortgelijke schikkingen getroffen.

Met weer nieuwe inzichten heeft deze methodiek zich verder ontwikkeld.
Dat biedt nieuwe kansen.

U kunt zich aanmelden bij het Meldpunt Levensverzekeringen (https://renegraafsma.nl/meldpunt-levensverzekeringen/),
tegen een bescheiden bijdrage.
Wij nemen dan contact met u op om de mogelijkheden te delen.

Heeft u een levensverzekering bij de ASR dan neemt u deel in een specifieke procedure om meer transparantie over de premies en de kosten te verkrijgen.

Geplaatst in Levensverzekeringen | Getagged | Een reactie plaatsen

Telegraafsma #12: Tijd voor Transparantie

Dit is de tekst van het burgerinitiatief dat op 29 0ktober 2020 is ingediend
bij de Tweede Kamer:

Burgerinitiatief: Transparante jaaroverzichten Kapitaalverzekeringen (link)

Wij

 • Consumentenbond;
 • Consumentenbond Claimservice;
 • ConsumentenClaim;
 • Vereniging Woekerpolis.nl;
 • Stichting Woekerpolisproces;
 • Consumenten met een kapitaalverzekering.

constateren

 • Dat op kapitaalverzekeringen kosten worden ingehouden waarover consumenten niet zijn geïnformeerd (zogenaamde verborgen kosten) en dat voor consumenten niet duidelijk is hoe hoog deze kosten zijn;
 • Dat de jaarlijkse overzichten (zogenaamde De Ruiter overzichten) onvolledig zijn en niet alle kosten vermelden. Zo ontbreken bijvoorbeeld fondsbeheerkosten als binnen de verzekering wordt belegd in een beleggingsfonds;
 • Dat voor consumenten met een kapitaalverzekering niet transparant is wat de totale kosten van het product zijn en dus hoeveel kosten en inhoudingen gedurende de gehele looptijd aan de verzekering worden onttrokken;
 • Dat voor consumenten met een kapitaalverzekering niet transparant is hoeveel hun bemiddelaar in totaal heeft verdiend bij verkoop van de kapitaalverzekering (afsluitprovisie) en gedurende de looptijd van de verzekering (doorlopende provisie). Met name de hoogte van de afsluitprovisie en de financieringskosten van de afsluitprovisie zijn bij de consument niet bekend, onder andere omdat deze kosten in de meeste gevallen zijn ingehouden in de jaren vóór de invoering van de zogenaamde De Ruiter overzichten.

en verzoeken

 • Verzekeraars te verplichten om consumenten op verzoek een gestandaardiseerd overzicht met betrekking tot hun kapitaalverzekering te verstrekken. Hierop dient de gedurende de gehele looptijd van de verzekering betaalde premie te worden vermeld en er dient naar soort een uitsplitsing te worden gegeven van alle kosten en inhoudingen, waaronder fondsbeheerkosten, die gedurende de gehele looptijd aan de verzekering zijn onttrokken. Het totaal van de aan de bemiddelaar uitgekeerde bedragen dient daarbij apart te worden vermeld;
 • Verzekeraars te verplichten om aan consumenten met een kapitaalverzekering jaarlijks een aangepast, uitgebreider gestandaardiseerd overzicht over het afgelopen jaar te verstrekken. Hierop dienen naast de betaalde premie alle kosten en inhoudingen, waaronder fondsbeheerkosten en aan de bemiddelaar uitgekeerde bedragen, te worden vermeld. Verder dienen op het overzicht van alle bedragen ook de cumulatieve bedragen vanaf de ingangsdatum van de verzekering te worden vermeld. Op die manier wordt duidelijk wat er gedurende de gehele looptijd in totaal voor de verzekering is betaald en wat de totale kosten en inhoudingen zijn;
 • Hiervoor artikel 73 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft aan te passen en uit te breiden.

Om je aan te melden: www.tijdvoortransparantie.nl

Bron: ConsumentenClaim

Geplaatst in Transparantie | Getagged | Een reactie plaatsen

Telegraafsma #11: Besluit op het bezwaar WOB RIVM-vragen

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is RIVMVWS.png

Op donderdag 27 augustus 2020 heeft de Hoorzitting inzake het Bezwaar tegen het besluit van de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport in zake de WOB-procedure die ik ben gestart plaats gevonden. Als je op de link klikt zie en hoor je dit in beeld en geluid.

Op 14 september 2020 ontving ik daarop de beslissing op het bezwaar.
Middels ook deze link kun je het besluit downloaden.

Uit het besluit: “Tijdens de hoorzitting is aan u uitgelegd dat het RIVM nooit prognoses
heeft gemaakt van sterftecijfers per scenario of leeftijdscategorie. Dat heeft te maken met het feit dat de sterfte door COVID-19 moeilijk te voorspellen en te meten is, zeker als niet iedereen getest wordt. Het RIVM heeft bijvoorbeeld wel de totale oversterfte gemonitord, maar ook hier zijn geen prognoses van gemaakt. Verder wordt vooral gekeken naar ziekenhuis- en ic-opnames”.

Geplaatst in Coronavirus | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

Telegraafsma #10: RIVM: geen prognose-bandbreedte-cijfers per scenario en / of leeftijdscategorie

Prognose(s)
Ik heb het RIVM is gevraagd naar de prognose van de verwachte sterftecijfers bij de verschillende scenario’s die door het RIVM zijn opgesteld en waarop beleidskeuzes worden gemaakt.

Hieronder tref je het antwoord van het RIVM aan, met tevens het verzoek aan de
Tweede-Kamer-leden daarop een reactie te geven.

RIVM: geen prognose-bandbreedte-cijfers per scenario en / of leeftijdscategorie

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Op vragen, u bekend, reageerde het RIVM als volgt:

Geachte heer Graafsma,

Wij beschikken niet over geprognosticeerde sterftecijfers. Dat betekent dat ik ze u niet kan sturen.

Met vriendelijke groet,

Dr. Coen Berends
Woordvoerder

RIVM – Persvoorlichting
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Aan de leden van de Tweede Kamer: naar aanleiding van deze reactie verzoek ik u graag te reageren:

 • heeft u een mening over het ontbreken van dergelijke cijfers bij het RIVM?;
 • heeft u een mening over de mogelijke aanname dat uw regering die cijfers ook mogelijk niet heeft?;
 • het woord speculatief is tijdens de technische briefing gevallen: bent u van mening dat een voorkeur voor een bepaald scenario met het ontbreken van de betreffende cijfers ook speculatief is?;
 • het werken zonder scenario-bandbreedte-cijfers, heeft dat volgens u gevolgen voor het beleid, zoals het verzorgen van de beschikbare middelen, de reserves voor de sociale zekerheid, rekenwaarden voor de pensioenfondsen en verzekeraars, meerdere bedenkbare economische grootheden, de sociale rust en het vertrouwen in het beleid, enzovoort?

Graag verneem ik uw reaktie(s).

Met hartelijke dank en een gelijke groet,

René Graafsma

Geplaatst in Coronavirus | Getagged | Een reactie plaatsen

Telegraafsma #9: Erik Beckers in gesprek over het boek ‘Alles over je inkomen bij ZIEKTE’ …………..

Erik Beckers
In dit gesprek praat Erik Beckers over zijn nieuwste boek dat hij, samen met vele collega’s Financieel Planners, andere specialisten en ervaringsdeskundigen schreef en …… schrijft.

Actueel
De boeken in zijn serie ‘Alles over …’ – eerdere thema’s gingen over scheiden, geld besparen en overlijden – worden middels een ‘print-on-demand’ methode gemaakt. Daardoor ontvangt de besteller van een boek altijd de meest actuele versie.

‘Alles over je inkomen bij ziekte’
Het boek ‘Alles over je inkomen bij ziekte’ is begin 2020 de nieuwste titel in deze serie. Of je nu werknemer of ondernemer bent, als je ziek wordt vermindert vaak je inkomen. Ziekte heeft ook invloed op de kwaliteit van je leven: hoe je ontspant, woont, vakantie houdt en sport. En op je sociale omgeving. Er bestaan heel veel mogelijkheden om je leven tijdens en na je ziekte te verbeteren en vervelende gevolgen te beperken.

Bruikbare informatie
Lees in goede gezondheid het boek en bespaar geld en tijd. Verbeter de kwaliteit van je leven voor je ziek wordt. Of lees dit boek als je al ziek bent. Of als je beroepsmatig hiermee te maken hebt: je treft in dit boek bruikbare informatie aan waarmee je jouw situatie of die van je klant of naasten verbetert. Om financiële, emotionele en praktische ellende te voorkomen of te verminderen.

Beste bescherming
De informatie in dit boek geeft de beste bescherming tegen de financiële, praktische en emotionele gevolgen van ziekte. Je wordt stap voor stap meegenomen, zodat je het risico voor jezelf kunt inschatten, de gevolgen voor jouw situatie inventariseert en de maatregelen neemt die het beste bij jou passen.

Het boek
Voor meer informatie over het boek ‘Alles over je inkomen bij ZIEKTE’ en de serie ‘Alles over ….’ zie de website www.FPVI.nl/boeken.

Geplaatst in Arbeidsongeschiktheid, Ziekte | Getagged | 1 reactie

Telegraafsma #8: Gerechtshof Den Haag, 20 januari 2020 ….. Nationale-Nederlanden / Vereniging Woekerpolis.nl

Maandag 20 januari 2020 verschenen de Nationale-Nederlanden en de Vereniging Woekerpolis.nl bij het Gerechtshof Den Haag om het geschil over ‘beleggingsverzekeringen’ in hoger beroep aan het Gerechtshof voor te leggen.

Er konden maar beperkte opnamen worden gemaakt omdat de Nationale-Nederlanden niet wenste dat er van hen opnamen werden gemaakt. Dat is dus uiteindelijk op bescheiden wijze en naar de mogelijkheden gebeurt.

In deze korte opname hoort en ziet u de uitgesproken gedachtegang van het Gerechtshof.

Het komt er op neer dat het Gerechtshof de overweging uitspreekt om met een tussen-uitspraak ‘naar De Hoge Raad te gaan’ om kernvragen over informatieverplichtingen bij het aangaan (en gedurende de looptijd) van een (levens)verzekering juridisch beoordeeld te krijgen. Een prejudiciële toetsing.

Geplaatst in Beleggingsverzekeringen, Nationale-Nederlanden, Vereniging Woekerpolis.nl | Getagged | Een reactie plaatsen

Telegraafsma #7: BGFO-verzoek aan Minister W.B. Hoekstra betreffende versnelde evaluatie KiFiD

Aan de leden van de Tweede Kamer, 
Geachte heer, mevrouw,

Een Kleine Geschiedenis van de Woekerpolisaffaire

Ziet u s.v.p. middels de bovenstaande ‘link’ de tekst van ‘Een Kleine Geschiedenis van de Woekerpolisaffaire’ uit en van de hand van de heer Martin van Rossum.

Martin van Rossum
Martin van Rossum concludeert hier in: “Er dringt zich een keiharde conclusie op: met uitzondering van een beperkt aantal zaakjes die KiFiD wel snel tot een uitspraak weet te brengen, is het beleid er kennelijk op gericht in alle zaken die repercussies kunnen hebben voor grote aantallen gedupeerden (lees: voor verzekeraars gevaarlijke jurisprudentie kunnen opleveren), zo lang mogelijk te traineren en daarmee consumenten te ontmoedigen zich met hun woekerklacht bij het KiFiD nog te melden of het geduld op te brengen op een uitspraak te wachten”.

Verzoek aan de Minister
Naar aanleiding van de gedeelde ervaringen met het KiFiD, ‘zelfs’ zo ook in de beleving van meerdere verzekeraars, formuleren wij aan de Minister van Financiën,
de heer Mr. W.B. Hoekstra, het volgende verzoek. Met de vraag aan ‘de Tweede Kamer’ op de spoedige uitvoering van dit verzoek toe te zien, met de nadrukkelijke vraag van
‘De Kleine Geschiedenis’ kennis te nemen en passende acties te ondernemen. Het laatste kan aanvullend ook nog worden betrokken op een, door uw Kamer te verrichten, analyse van de uitwerking van de aanpassing(en) van ‘Het Reglement’ zoals die hebben plaatsgevonden.

Geachte heer Hoekstra, 

KiFiD houdt zich ten aanzien van klachten over beleggingsverzekeringen (“woekerpolissen”) niet aan haar taakopdracht als omschreven in de Europese ADR Richtlijn:  “verwezenlijking van een hoog niveau van consumentenbescherming (…), door te verzekeren dat consumenten op vrijwillige basis klachten tegen ondernemers kunnen voorleggen aan entiteiten die onafhankelijke, onpartijdige, transparante, doeltreffende, snelle en billijke procedures voor alternatieve geschillenbeslechting aanbieden”. 

Recente klachtbehandeling door KiFiD inzake woekerpolissen is noch onpartijdig, noch transparant, noch doeltreffend, noch snel, noch billijk.

Zie de bijlage “Een Kleine Geschiedenis” voor toelichting op deze stelling. 

U, de Minister van Financiën, wordt verzocht op voet van artikel 48f lid 8 Bgfo de termijn voor de periodieke evaluatie van KiFiD te verkorten, opdat die evaluatie ten spoedigste zal worden uitgevoerd en de noodzakelijke verbetervoorstellen kunnen worden geïmplanteerd. 

Mede namens de heer Martin van Rossum, auteur van ‘De Kleine Geschiedenis’, en relevante betrokkenen bij het Financieel Verbond

René Graafsma

Geplaatst in Beleggingsverzekeringen, Financieel Verbond, KiFiD, Politiek | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Telegraafsma #6: Het pensioenakkoord volgens Theo Gommer

Theo Gommer
Mr. Theo Gommer MPLA CCFP, pensioenadvocaat en managing partner bij de &Gommer Pensions Group/Gommer & Partners Pensioen Advocaten, geeft zijn mening over het pensioenakkoord en heeft aanbevelingen voor Minister Wouter Koolmees.

Visie
De keuze is gemaakt om de visie van Theo Gommer in deze weergave de tijd te geven om te voorkomen dat met een te beknopt gesprek alleen de pensioenspecialisten de context kunnen plaatsen.

Keuzes
De mening van Gommer zal zeker tot reacties leiden. Mogelijk is er meer dan alleen een keuze tussen het aannemen van de verruimende invloed van beleggingsresultaten naast het zoeken van zekerheid in een vaste markt-rekenrente.

Theo Gommer geeft zijn mening en aanbevelingen aan Wouter Koolmees.

Middenweg
Het lijkt dat Theo Gommer, met het doorbeleggen en specifieke opname mogelijkheden, vorm geeft aan een middenweg die wordt besproken tussen de keuze voor:
– A: de weg van de flexibilisering en de verruiming van de mogelijkheden op basis van de mogelijke beleggingsresultaten;
– B: de zekerheid van het blijvend uitgaan van de (markt-)rekenrente als maatstaf waaraan niet kan worden getornd.

Reacties
Middels onderstaande link of het reactieformulier zijn wij benieuwd naar uw mening.

Geplaatst in Pensioen | Getagged , | Een reactie plaatsen