Telegraafsma #17: Het recht verzekerd?

Klik hier voor de opname op YouTube.

Met reden een wat langere tekst dan gebruikelijk, ……..: lees s.v.p. ‘tot aan de eieren’.

Martin van Rossum
We nemen je mee naar Den Haag. Voor een gesprek met Martin van Rossum.
In 2011 kreeg Martin kennis van de mogelijkheid dat ook zijn levensverzekering een ‘woekerpolis’ was. Verzekeraars zeggen liever ‘een beleggingsverzekering met mogelijk
wat gebreken’. Martin schafte het boek ‘Woekerpolis, hoe kom ik er vanaf?’ aan
en verdiepte zich in de materie. Zo zeer dat hij nu spreekt over zijn ‘woekerpolis-hobby’.

Crème De La Crème
En met resultaat, hij wist een aanzienlijke schadevergoeding voor de mankementen in zijn levensverzekering te bewerkstelligen. De materie en, voor hem als voormalige vakbondsman en belangenbehartiger in hart en nieren, het maatschappelijk belang bleef aan hem hangen. De verzekeraars, het klachteninstituut KiFiD en inmiddels ook rechters kunnen, en willen, niet meer om hem heen. Om zelf de zaken te leren begrijpen, maar ook om van de ‘wandelende data- en kennisbank’ te vernemen hoe het ook al weer in elkaar steekt.

Zonder de rechter
Martin van Rossum wordt, met een enkele ander, gezien als dé ADR-expert van Nederland. ADR staat voor Alternative Dispute Resolution. Een andere term hiervoor is buitengerechtelijke geschilbeslechting. Het is een laagdrempelige manier om geschillen tussen consumenten en bedrijven op te lossen. Het gaat om geschiloplossing buiten de rechter om. De consument hoeft dan, als het allemaal lukt, niet naar de rechter om zijn recht te halen.

Ook jouw belang
Dit gesprek met Martin wordt bewust praktisch geheel aan je getoond. Het kan best ingewikkeld overkomen wat er allemaal wordt gezegd. Maar je zal merken dat je misschien niet alles begrijpt, maar dat je wel meer dan een indruk van de omvang en de ernst van het gebeuren omtrent de ‘woekerpolissen’. We kunnen er niet om heen: het zal je raken.
Misschien heb je geen ‘woekerpolis’ (meer), de zelfde belangen en thema’s zijn aan
de orde bij de pensioenen.

Hoge Raad
De actualiteit is dat het Gerechtshof zogenaamde prejudiciële vragen heeft gesteld aan
de Hoge Raad. Martin vertelt hier, aan de hand van een zaak die hij behandelt, wat het belang van deze aan de Hoge Raad gestelde vragen zijn. Hoe dan ook: zeker ook voor jou van belang. Ook als je bij een verzekeraar werkt. Immers: ‘we agree to disagree’.

De Telegraafsma
Wil je blijvend op de hoogte worden gehouden, neem dan voor een bescheiden bijdrage een abonnement op De Telegraafsma (klik-link). Je ontvangt dan wekelijks een bericht over maatschappelijk relevante zaken met de achtergronden. Interactief. Je zal het merken als het tastbaar blijkt dat je handvatten aangereikt krijgt waarmee je, met een vooruitziende blik, voor jezelf kunt opkomen. Allemaal dankzij, mede, alles wat we ‘met de woekerpolis hebben geleerd en ervaren’. Kloven die worden gedicht ‘tussen menselijke leefwerelden en de werkelijkheid van de systeemwerelden’.

Een persoonlijke noot
De Telegraafsma is het communicatiemiddel van www.renegraafsma.nl. Doel is de mensen te informeren en te activeren, voor hun eigen belang en dat van hun naasten, over thema’s die – een beetje ingewikkeld gezegd – kunnen worden beschreven als kloven tussen het dagelijks leven van de mensen (de leefwerelden) en de werkelijkheid van voor de gewone mensen niet te bevatten systemen. Een Calimero-plaatje hoort daarbij.

Zo veel, ……
De ‘woekerpolisaffaire’ is daar een voorbeeld van. Helaas, slechts een voorbeeld. Bezie de huidige politieke situatie, het onderwijs, de gezondheidszorg, corona, …… enzovoort, het houdt niet op. Al die verschillende thema’s hebben evenwel gemeenschappelijke kenmerken.
Welke in de verhouding tussen de mensen en de systemen kunnen worden gezien.

Samen doen
Er zijn mensen die daar iets tegen willen doen. Martin van Rossum is daar meer dan een voorbeeld van. Ik zie hem als een voorbeeld en een leermeester. Grote woorden? Ik denk het niet. Je zal er misschien weinig direct mee aankunnen wat Martin allemaal vertelt. Maar alles wat makkelijk gedaan lijkt is vaak met heel veel moeite verworven. Pas als het uiterste is bereikt kan er wat veranderen. Dat is ‘het samen doen’.

Eieren bakken
Mijn voorstel is: laten we de krachten bundelen. Het leven delen. Verbindt je door je te abonneren op De Telegraafsma. Dan zul je nog veel meer Martin’s gaan leren kennen.
Ze zijn er. Dan kunnen we, met elkaar, eieren gaan bakken op de Mount Everest.

Klik hier voor de opname op YouTube.

Geplaatst in Beleggingsverzekeringen, Pensioen, Woekerpolissen | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Telegraafsma #16: Zenden en ontvangen, bruggen bouwen

Vanaf 5 mei (2021) verschijnt De Telegraafsma wekelijks. Op de woensdag. Mogelijk gemaakt door de bijdrage van de donateurs. De lezers, luisteraars en kijkers zullen worden betrokken bij het behandelde onderwerp. Omdat men er interesse in heeft en belang bij heeft. De Telegraafsma is geen zendmast die niets terug hoort of ziet. Reacties zullen worden getoond en zo mogelijk tot een antwoord en vervolg leiden.

Actueel en in het belang van
Er wordt steeds aangehaakt op de actualiteit. Zoals bij de behandeling van de beleggingsverzekeringen die ook wel woekerpolissen worden genoemd.
De Telegraafsma levert daarmee een ondersteuning van het belang van
de lezer door de bruikbaarheid van de informatie. Bij het maken van keuzes en het handelen, het doen en (na-)laten.

Hoge Raad
De Hoge Raad heeft op dit moment de vragen in behandeling die door het
Gerechtshof Den Haag zijn gesteld inzake een procedure van de vereniging Woekerpolis.nl tegen de Nationale-Nederlanden. De antwoorden die op deze zogenaamde prejudiciële vragen zullen volgen zijn van groot belang voor praktisch alle lopende zaken die het herstel, door verzekeraars, van de schade op ‘woekerpolissen’ beogen.

Martin van Rossum

Martin van Rossum

De claimexpert Martin van Rossum heeft zich bij de Hoge Raad gemeld om zijn vragen en visie in te brengen. Op het oog lijkt de inbreng van Martin heel ingewikkeld. Nogal juridisch en technisch. Maar in essentie is de mening van Martin heel eenvoudig.
“Een kat in de zak, blijft een kat in de zak”.
Hoe ingewikkeld men de verhalen en procedures ook maakt.
De Telegraafsma zal verslag doen van de inspanningen van Martin en ook, uiteraard,
de meningen en visies van de verzekeraars laten horen en zien. Hoor en wederhoor.

Belangenbehartiging
De belangen van de lezer staan voorop. Er wordt niet alleen gedacht in problemen, er is ook altijd een richtingaanwijzer aanwezig naar oplossingen. Zo kan er, door en voor ondernemers, advies bij de beleggingsverzekeringen en pensioenen worden gevonden middels het ondernemersplatform adFidem. De meldpunten bieden een weg aan consumenten.

Abonneren
Het is tegenwoordig een populair gezegde: er moet tegenmacht komen tegenover de macht. Met De Telegraafsma wordt er bij voorkeur niet gesproken in termen zoals ‘de strijd aangaan’. Het met elkaar in gesprek gaan, dat is het uitgangspunt. Vorm samen bruggen over de vele kloven de er schijnbaar zijn. Ondersteun het bouwen van bruggen om het leven te delen met een bescheiden bijdrage van € 17,08 door u te abonneren.

Abonneren TelegraafsmaGeplaatst in Beleggingsverzekeringen, Telegraafsma | Getagged , | Een reactie plaatsen

Telegraafsma #15: Indirecte transparantie en toezichtsvertrouwelijkheid

Gesproken bij een AM-Webinar over provisietransparantie.
(Assurantie Magazine).

Waarin een item met de minister van Financiën Wobke Hoekstra.

Geplaatst in Transparantie | Getagged | Een reactie plaatsen

Telegraafsma#14: gezocht ……… zakenpartners

Gezocht: zakenpartners: investering € 17,08

De belangrijkste oorzaken van misstanden in de financiële dienstverlening zijn bekend.
De indirecte transparantie en de toezichtsvertrouwelijkheid.

(Klik hier:)
Meld je aan op één van de meldpunten en maak samen het verschil.

(‘Bene agere et nil timere’)
(Doe het goede en vrees niet)

Geplaatst in Zakenpartners | Getagged | Een reactie plaatsen

Telegraafsma #13: a.s.r.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is frozen-bubble-1943224_1920-1024x683.jpg
Transparant?

Al sinds jaren speelt de ‘woekerpolisaffaire’. Levensverzekeringen met verborgen premies en kosten. Stichtingen en organisaties zetten zich in om daar compensatie voor te verkrijgen.

Dat valt niet mee. De procedures zijn langdurig en ingewikkeld. Recent heeft de Consumentenbond een schikking weten te treffen met de verzekeraar Allianz.
De grondslagen daarvoor komen mede voort uit een aan deze zijde ontwikkelde methodiek.
Ook met andere verzekeraars zijn soortgelijke schikkingen getroffen.

Met weer nieuwe inzichten heeft deze methodiek zich verder ontwikkeld.
Dat biedt nieuwe kansen.

U kunt zich aanmelden bij het Meldpunt Levensverzekeringen (https://renegraafsma.nl/meldpunt-levensverzekeringen/),
tegen een bescheiden bijdrage.
Wij nemen dan contact met u op om de mogelijkheden te delen.

Heeft u een levensverzekering bij de ASR dan neemt u deel in een specifieke procedure om meer transparantie over de premies en de kosten te verkrijgen.

Geplaatst in Levensverzekeringen | Getagged | Een reactie plaatsen

Telegraafsma #12: Tijd voor Transparantie

Dit is de tekst van het burgerinitiatief dat op 29 0ktober 2020 is ingediend
bij de Tweede Kamer:

Burgerinitiatief: Transparante jaaroverzichten Kapitaalverzekeringen (link)

Wij

 • Consumentenbond;
 • Consumentenbond Claimservice;
 • ConsumentenClaim;
 • Vereniging Woekerpolis.nl;
 • Stichting Woekerpolisproces;
 • Consumenten met een kapitaalverzekering.

constateren

 • Dat op kapitaalverzekeringen kosten worden ingehouden waarover consumenten niet zijn geïnformeerd (zogenaamde verborgen kosten) en dat voor consumenten niet duidelijk is hoe hoog deze kosten zijn;
 • Dat de jaarlijkse overzichten (zogenaamde De Ruiter overzichten) onvolledig zijn en niet alle kosten vermelden. Zo ontbreken bijvoorbeeld fondsbeheerkosten als binnen de verzekering wordt belegd in een beleggingsfonds;
 • Dat voor consumenten met een kapitaalverzekering niet transparant is wat de totale kosten van het product zijn en dus hoeveel kosten en inhoudingen gedurende de gehele looptijd aan de verzekering worden onttrokken;
 • Dat voor consumenten met een kapitaalverzekering niet transparant is hoeveel hun bemiddelaar in totaal heeft verdiend bij verkoop van de kapitaalverzekering (afsluitprovisie) en gedurende de looptijd van de verzekering (doorlopende provisie). Met name de hoogte van de afsluitprovisie en de financieringskosten van de afsluitprovisie zijn bij de consument niet bekend, onder andere omdat deze kosten in de meeste gevallen zijn ingehouden in de jaren vóór de invoering van de zogenaamde De Ruiter overzichten.

en verzoeken

 • Verzekeraars te verplichten om consumenten op verzoek een gestandaardiseerd overzicht met betrekking tot hun kapitaalverzekering te verstrekken. Hierop dient de gedurende de gehele looptijd van de verzekering betaalde premie te worden vermeld en er dient naar soort een uitsplitsing te worden gegeven van alle kosten en inhoudingen, waaronder fondsbeheerkosten, die gedurende de gehele looptijd aan de verzekering zijn onttrokken. Het totaal van de aan de bemiddelaar uitgekeerde bedragen dient daarbij apart te worden vermeld;
 • Verzekeraars te verplichten om aan consumenten met een kapitaalverzekering jaarlijks een aangepast, uitgebreider gestandaardiseerd overzicht over het afgelopen jaar te verstrekken. Hierop dienen naast de betaalde premie alle kosten en inhoudingen, waaronder fondsbeheerkosten en aan de bemiddelaar uitgekeerde bedragen, te worden vermeld. Verder dienen op het overzicht van alle bedragen ook de cumulatieve bedragen vanaf de ingangsdatum van de verzekering te worden vermeld. Op die manier wordt duidelijk wat er gedurende de gehele looptijd in totaal voor de verzekering is betaald en wat de totale kosten en inhoudingen zijn;
 • Hiervoor artikel 73 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft aan te passen en uit te breiden.

Om je aan te melden: www.tijdvoortransparantie.nl

Bron: ConsumentenClaim

Geplaatst in Transparantie | Getagged | Een reactie plaatsen

Telegraafsma #11: Besluit op het bezwaar WOB RIVM-vragen

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is RIVMVWS.png

Op donderdag 27 augustus 2020 heeft de Hoorzitting inzake het Bezwaar tegen het besluit van de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport in zake de WOB-procedure die ik ben gestart plaats gevonden. Als je op de link klikt zie en hoor je dit in beeld en geluid.

Op 14 september 2020 ontving ik daarop de beslissing op het bezwaar.
Middels ook deze link kun je het besluit downloaden.

Uit het besluit: “Tijdens de hoorzitting is aan u uitgelegd dat het RIVM nooit prognoses
heeft gemaakt van sterftecijfers per scenario of leeftijdscategorie. Dat heeft te maken met het feit dat de sterfte door COVID-19 moeilijk te voorspellen en te meten is, zeker als niet iedereen getest wordt. Het RIVM heeft bijvoorbeeld wel de totale oversterfte gemonitord, maar ook hier zijn geen prognoses van gemaakt. Verder wordt vooral gekeken naar ziekenhuis- en ic-opnames”.

Geplaatst in Coronavirus | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

Telegraafsma #10: RIVM: geen prognose-bandbreedte-cijfers per scenario en / of leeftijdscategorie

Prognose(s)
Ik heb het RIVM is gevraagd naar de prognose van de verwachte sterftecijfers bij de verschillende scenario’s die door het RIVM zijn opgesteld en waarop beleidskeuzes worden gemaakt.

Hieronder tref je het antwoord van het RIVM aan, met tevens het verzoek aan de
Tweede-Kamer-leden daarop een reactie te geven.

RIVM: geen prognose-bandbreedte-cijfers per scenario en / of leeftijdscategorie

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Op vragen, u bekend, reageerde het RIVM als volgt:

Geachte heer Graafsma,

Wij beschikken niet over geprognosticeerde sterftecijfers. Dat betekent dat ik ze u niet kan sturen.

Met vriendelijke groet,

Dr. Coen Berends
Woordvoerder

RIVM – Persvoorlichting
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Aan de leden van de Tweede Kamer: naar aanleiding van deze reactie verzoek ik u graag te reageren:

 • heeft u een mening over het ontbreken van dergelijke cijfers bij het RIVM?;
 • heeft u een mening over de mogelijke aanname dat uw regering die cijfers ook mogelijk niet heeft?;
 • het woord speculatief is tijdens de technische briefing gevallen: bent u van mening dat een voorkeur voor een bepaald scenario met het ontbreken van de betreffende cijfers ook speculatief is?;
 • het werken zonder scenario-bandbreedte-cijfers, heeft dat volgens u gevolgen voor het beleid, zoals het verzorgen van de beschikbare middelen, de reserves voor de sociale zekerheid, rekenwaarden voor de pensioenfondsen en verzekeraars, meerdere bedenkbare economische grootheden, de sociale rust en het vertrouwen in het beleid, enzovoort?

Graag verneem ik uw reaktie(s).

Met hartelijke dank en een gelijke groet,

René Graafsma

Geplaatst in Coronavirus | Getagged | Een reactie plaatsen

Telegraafsma #9: Erik Beckers in gesprek over het boek ‘Alles over je inkomen bij ZIEKTE’ …………..

Erik Beckers
In dit gesprek praat Erik Beckers over zijn nieuwste boek dat hij, samen met vele collega’s Financieel Planners, andere specialisten en ervaringsdeskundigen schreef en …… schrijft.

Actueel
De boeken in zijn serie ‘Alles over …’ – eerdere thema’s gingen over scheiden, geld besparen en overlijden – worden middels een ‘print-on-demand’ methode gemaakt. Daardoor ontvangt de besteller van een boek altijd de meest actuele versie.

‘Alles over je inkomen bij ziekte’
Het boek ‘Alles over je inkomen bij ziekte’ is begin 2020 de nieuwste titel in deze serie. Of je nu werknemer of ondernemer bent, als je ziek wordt vermindert vaak je inkomen. Ziekte heeft ook invloed op de kwaliteit van je leven: hoe je ontspant, woont, vakantie houdt en sport. En op je sociale omgeving. Er bestaan heel veel mogelijkheden om je leven tijdens en na je ziekte te verbeteren en vervelende gevolgen te beperken.

Bruikbare informatie
Lees in goede gezondheid het boek en bespaar geld en tijd. Verbeter de kwaliteit van je leven voor je ziek wordt. Of lees dit boek als je al ziek bent. Of als je beroepsmatig hiermee te maken hebt: je treft in dit boek bruikbare informatie aan waarmee je jouw situatie of die van je klant of naasten verbetert. Om financiële, emotionele en praktische ellende te voorkomen of te verminderen.

Beste bescherming
De informatie in dit boek geeft de beste bescherming tegen de financiële, praktische en emotionele gevolgen van ziekte. Je wordt stap voor stap meegenomen, zodat je het risico voor jezelf kunt inschatten, de gevolgen voor jouw situatie inventariseert en de maatregelen neemt die het beste bij jou passen.

Het boek
Voor meer informatie over het boek ‘Alles over je inkomen bij ZIEKTE’ en de serie ‘Alles over ….’ zie de website www.FPVI.nl/boeken.

Geplaatst in Arbeidsongeschiktheid, Ziekte | Getagged | 1 reactie

Telegraafsma #8: Gerechtshof Den Haag, 20 januari 2020 ….. Nationale-Nederlanden / Vereniging Woekerpolis.nl

Maandag 20 januari 2020 verschenen de Nationale-Nederlanden en de Vereniging Woekerpolis.nl bij het Gerechtshof Den Haag om het geschil over ‘beleggingsverzekeringen’ in hoger beroep aan het Gerechtshof voor te leggen.

Er konden maar beperkte opnamen worden gemaakt omdat de Nationale-Nederlanden niet wenste dat er van hen opnamen werden gemaakt. Dat is dus uiteindelijk op bescheiden wijze en naar de mogelijkheden gebeurt.

In deze korte opname hoort en ziet u de uitgesproken gedachtegang van het Gerechtshof.

Het komt er op neer dat het Gerechtshof de overweging uitspreekt om met een tussen-uitspraak ‘naar De Hoge Raad te gaan’ om kernvragen over informatieverplichtingen bij het aangaan (en gedurende de looptijd) van een (levens)verzekering juridisch beoordeeld te krijgen. Een prejudiciële toetsing.

Geplaatst in Beleggingsverzekeringen, Nationale-Nederlanden, Vereniging Woekerpolis.nl | Getagged | Een reactie plaatsen