Telegraafsma #47. ASR, het zwarte licht doorbroken.

Straks: door de bomen het bos weer zien.

Woekeren
Als een probleem niet echt wordt opgelost dan gaat het woekeren. De systemen worden er mee vergiftigd en uiteindelijk wordt het hart van de mensen geraakt. Een inmiddels traditioneel voorbeeld daarvan is de woekerpolis. De beleggingsverzekering als een op zich prachtig product maar met allemaal verborgen gebreken die in een wereld van toegelaten niet-transparantie kon floreren. Tot dat de wal het schip keerde en er scheuren kwamen in het beeld van deze woekerpolissen, inmiddels al jaren geleden.

Recht spreken
Er werden organisaties opgericht om voor de belangen van de consumenten op te komen. Tot op de dag van vandaag zijn deze nog steeds actief. Een belangrijke factor daarbij is het tempo waarmee rechtsprekende instanties uitspraken kunnen en willen doen. De tijd werkt in het voordeel van de verzekeraars, ze maken er dan ook gebruik van om met ellelange procedures ‘het sterven van de patiënt’ af te wachten. Een professor merkte op dat de woekerpolisaffaire niet opgelost gaat worden maar zal uitsterven.

Verschillen
Toch zijn er verschillen in de wijze waarop verzekeraars met de woekerpolissen in hun bestand omgaan. De ene verzekeraar komt een klager anders tegemoet dan de andere verzekeraar, De eerste gaat echt in gesprek en treft een schikking, de tweede ontkent het bestaan van de hele problematiek en gebruikt elke juridische mogelijkheid om maar elke vorm van transparantie te vermijden, om zoveel mogelijk ondoordringbaar zwart licht te laten schijnen.

ASR
Van de laatste categorie is de ASR een voorbeeld. Deze verzekeraar is aangeschreven om tot een gesprek te komen nadat al in 2012 (!) een overeenkomst is gesloten om voor polishouders tot een oplossing van hun schade te komen. Wel nu: wederom geen resultaat, wat op zich ook geen verrassing meer kan zijn, er is een uitgebreid dossier opgebouwd. Niet alleen over de ASR maar ook over de woekerpolisaffaire in het algemeen en ten aanzien van andere verzekeraars en gremia.

Het vervolg
De komende dagen en weken zullen de onderliggende informatie en stukken met je worden gedeeld. Opdat we met z’n allen steeds beter gaan begrijpen hoe het allemaal echt werkt. Hoe we voor de mensen met een woekerpolis bij (niet alleen) de ASR, met al dan niet nieuwe en/of aanvullende aanspraken op schadevergoedingen kunnen vervolgen. Blijf je informeren met de Telegraafsma en ondersteun de activiteiten waarmee de zorg voor elkaar echt verzekerd blijft en het zicht op de feiten het zwarte licht zal doorbreken.

Samen = meedoen
Jij kan meedoen en helpen de polishouders bij de ASR een verbeterde compensatie te krijgen. Ondersteunen kan je met een bijdrage van € 17,08. Je krijgt dan alle informatie en ‘richtingaanwijzers’. Alle hulp is welkom. Méér dan! Voor extra sponsoring, ondersteuning en bijdragen, zoals voor de juridische procedures: NL05KNAB0258994665
t.n.v. R.A.J. Graafsma onder vermelding van ‘ASR Zwart Licht’ en je emailadres.

Totaal: € -

Vervolgens: als je zelf een levensverzekering bij de ASR hebt neem je zelf ook deel in een specifieke procedure om meer transparantie over de premies en de kosten te verkrijgen.

Geplaatst in Woekerpolissen | Getagged | Een reactie plaatsen

Telegraafsma #46. Geld: Het Leven Delen

Geld
We weten allemaal wat de functie van geld is. Het is bedoeld als ruilmiddel. Zo van: als jij broden voor mij bakt, dat kan jij veel beter, dan veeg ik de bladeren uit je tuin. Geld is een praktisch noodzakelijk hulpmiddel om samen Goed En Leuk DOEN waar te maken. Daarmee maakt geld het leven wel degelijk gelukkiger en makkelijker. Geld is vaak ook echt noodzakelijk. Om medische zorg te kunnen krijgen, bijvoorbeeld. Of wat denk je van de vele verzoeken om bijdragen van media die vrij van invloeden willen blijven om onafhankelijke journalistiek te kunnen bedrijven? Voorbeelden zat.

Verdienmodel
Het toverwoord is het begrip ‘verdienmodel’. Als je aan het werk slaat en bent dan heeft het alleen maatschappelijke waarde, en zelfs aanzien, volgens velen als je er geld mee verdient. Je moet het verdienen, vindt men. Je moet waarde toevoegen. Geld verdienen krijgt een moreel kader als je er ook nog aan toevoegt dat je geloofwaardig moet blijven. Een arts mag steeds aan ‘Hippocrates’ worden herinnerd, een verzekeraar en bank aan de eed die eens is afgelegd, een schoonmaker die ook onder het tapijt de vloer veegt. Geld heeft op vele manieren waarde, én waarden in zich. Werken en daarmee geld verdienen geeft je ook zelfvertrouwen, trots en plezier als je kwaliteit en wederzijdse tevredenheid levert. Je bént je geld.

Onthechten
Sommige taken en werken kennen echter geen verdienmodel. Of dat zou zo moeten behoren te zijn. Zoals het realiseren en onderhouden van nutsvoorzieningen, de infrastructuur, de gezondheidszorg, een rechtsstaat, enzovoort. Winst staat niet altijd voorop. Inmiddels een vanzelfsprekendheid die ook al niet meer vanzelfsprekend lijkt. Steeds vaker is ‘de markt’ de baas. Daarmee een soort van recht van de sterken dat de overhand gaat nemen: systemen met verdienmodellen die zich los maken van de leefwerelden van het individu en de ‘gewone mensen in de straten buurten’. Tjonge, wat lijkt dit clichématig, …… dat ‘onthechten’ wat we voor onze ogen zien gebeuren.

Toekomst
Onthechting zien we, het is maar een mening – sorry -, terug in steeds meer verschijnselen die het uiteenvallen van  de normale menselijke verbanden laat zien. Steeds meer ‘ik eerst en dan de rest’, verborgen en openlijke oorlogen, meningen bepaald door belangen en schier eindeloze manipulaties in het verstrekken van nieuws en informatie. Overigens: alleen zo negatief? Nee, natuurlijk niet. De mensen doen het nog steeds met elkaar echt wel heel goed en blijven vriendelijk en gezellig met elkaar. Het ligt niet aan de mensen als de systemen de boel verzieken. Geld is macht, maar blijf je toekomst gericht denken – zonder alleen maar om te zien – dan is er uiteindelijk toch wel altijd tegenmacht. Zolang je elkaar maar blijft vinden in samenwerking en gelijke doelstellingen. Herstel is er altijd: “Als het toen kon, kan het nu ook”.

Evenwicht
Als het gaat om geld in zijn essentie dan helpt juist het geld om met elkaar het leven te kunnen blijven delen. De contributie aan de vereniging, het abonnement voor de onafhankelijke krant, de belasting om de politie te betalen, het bonnetje bij de kassa om het eten op tafel te zetten. Het is allemaal niet zo ingewikkeld. Echter, als de machten niet in evenwicht zijn dan kunnen de belangen het evenwicht in de bedoelingen van het geld verstoren.

Kind
Het spijt me, ik geef een persoonlijk voorbeeld. Een overleden kind waarvan de omstandigheden bij het overlijden werkelijk anders zijn  geweest als ‘men’ heeft willen doen geloven. Blijkbaar kent de waarheid geen verdienmodel. Onderzoek werpt steeds meer licht op de zaak van Dascha, en ja: ‘de waarheid klopt aan de deur’. Echter, met de nieuwe naar boven gehaalde feiten ‘moeten zaken worden gedaan’. (Link:) En ja: “daarbij heb ik heb nu hulp nodig”. (Het spijt me). En dat kan alleen als je er in wil en kan geloven en vertrouwen dat de nu aangetoonde leugens kunnen worden vervangen door aangetoonde feiten. En ja: dat kost zoveel geld dat er nu echt hulp nodig is om te kunnen doorpakken. (Sorry nogmaals). Maar hoe dan ook: ook nu gaat het niet alleen voor ‘dit ene kind’ maar zeker ook om aan te tonen hoe overmachtige systemen blijkbaar kunnen functioneren. Dat geldt voor zoveel mensen, ……..

Zwart Licht
Ander voorbeeld: uit m’n werk. Verzekeraars, dus ook de mensen bij hen op de werkvloer die daar met werken met de allerbeste bedoelingen hun geld verdienen, zijn van het grootste belang voor het goed functioneren van de samenleving. Helemaal vanzelfsprekend. Maar blijkbaar gaat het mis als het belang van de aandeelhouder niet meer in evenwicht is met het belang van de verzekerden, is mijn mening. Als er waarheid en evenredigheid verloren gaat in schemerige communicatie, juridische trucs, gebrek aan toezicht, minimale transparantie en in ‘Zwart Licht’. Ook hier gaat het om goed onderzoek naar wat er werkelijk (is) gebeurt. Ook hier gaat het er om dat een enkele verzekerde zich niet tegen de overmachten van het systeem kan verzetten. (Link:) Ook hier gaat het er om samen de stem te verheffen en in actie te komen, en te blijven.

Het Leven Delen
Twee voorbeelden, met inmiddels sterke dossiers. Wel daarbij gezegd: alleen gaat het niet.
Ik vraag je het leven te delen en samen sterker te worden ‘om de systemen de mens weer te laten zien en respecteren’. En ja, het is niet anders, om een ieder die niet meer zelf kan spreken een stem te geven. Niet alleen mijn kind, maar zovelen anderen die niet verloren mogen gaan alsof ze alleen maar een nummertje bij de afdeling boekhouding zijn. Het is een algemeen iets geworden: geld is niets meer en minder dan het hulpmiddel waarmee we elkaar helpen, de taken verdelen en in waarde en waarden het leven blijven delen.

Geplaatst in Rechtsstaat | Getagged , | Een reactie plaatsen

Telegraafsma #45. ASR: Zwart Licht.

Zwart licht
Soms moet je beslissingen nemen zonder dat er zicht op de werkelijke situatie mogelijk is.
Er schijnt zwart licht op de informatie, het is ‘niet transparant’. Zoals bij het aangaan en beheren, aanhouden, van levensverzekeringen.

De voordeur
Aan de voordeur kan een verzekeraar rekenen op de zogenaamde ‘indirecte transparantie’.
Bij het aangaan van een levensverzekering, en gedurende de looptijd, kan de verzekeraar er van uitgaan niet verplicht te zijn tot een opgave van de kosten, de wijze van het vaststellen van de premies, enzovoort. Een offerte mag gebaseerd zijn op een, bij een bepaald aangenomen rendement, aan te nemen eindkapitaal.

De achterdeur
Bij de achterdeur, de controle op het gedrag van de verzekeraar – het toezicht – is er ook hier een beperkte transparantie. De verzekeraar kan nu rekenen op toezichtsvertrouwelijkheid. Dat wil zeggen dat als er melding wordt gedaan van mogelijk wangedrag het werk van de toezichthouders, de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB), niet wordt gedeeld. De voordeur en achterdeur zijn dicht en de consument zit daarmee als opgesloten in een val.

Schuivende panelen
Een verzekeraar kan tussen de verschillende polis-onderdelen schuiven met kosten, kan winstdelingen veranderen, kan de berekening van premies onzichtbaar laten, kan risico’s afwentelen, enzovoort. Ten koste van de consument, naar eigen wil en zin het geld van de consument aan het zicht onttrekken. Zo kan de verzekeraar administratiekosten in rekening brengen zonder feitelijk de administratie te voeren. Dit type levensverzekeringen hebben het label ‘woekerpolissen’ meegekregen.

Schikkingen
Woekerpolissen zijn erkend als ‘foute producten’. Aangestuurd door de overheid is er een aanbeveling bedacht om de te hoge kosten en premies te compenseren: de zogenaamde ‘Wabeke-aanbeveling’. De heer Jan-Wolter Wabeke was destijds de Ombudsman die met deze regeling kwam, maar ook zelf de regeling niet leek te begrijpen. Daarop bedacht René Graafsma een methodiek om tot een eerlijke en betere compensatie te komen. Die heeft hij in 2015 geïntroduceerd en met een overgrote meerderheid van de levensverzekeraars tot effectieve schikkingen geleid. Het is bekend geworden als de ‘Graafsma-methode’.
Meerdere organisaties van consumentenvertegenwoordigers hebben zich bij het treffen van schikkingen, in de basisuitgangspunten, van de ‘Graafsma-methode’ bediend.

ASR
De ‘Graafsma-methode ‘is dus door René Graafsma in 2015 geïntroduceerd en met een overgrote meerderheid van de levensverzekeraars tot effectieve schikkingen gebracht.
Tot nu, behalve met een enkele andere verzekeraar, zoals de ASR.
Tien jaren van besprekingen hebben nog niet tot resultaat geleid.

ASR-administratie?

De oorzaak? De mening is: de ASR is niet in staat om kostenspecificaties te maken. De administratie lijkt er niet te zijn. Bij elke opgave moet er opnieuw gerekend worden, de gegevens zijn er gewoon niet. Terwijl er wel door de polishouder administratiekosten zijn betaald. De ASR komt daarmee de vanzelfsprekende zorgplicht niet na.

ASR-schikking …….?
René Graafsma heeft voor enkele mensen bij de ASR schikkingen bereikt. Beter dan de schikkingen volgens de ‘Wabeke-aanbeveling’. Op grond daarvan heeft hij met de ASR een samenwerkingsovereenkomst opgesteld, …… in 2012. Sindsdien zijn er vele gesprekken geweest. Met recent een over-all-schikking als resultaat. Echter, na de totstandkoming van deze groepsschikking stelt de ASR aanvullende voorwaarden. Waarmee de uitkomst, voor de mensen die René Graafsma vertegenwoordigt, niet te vergelijken is met de resultaten zoals die bij andere verzekeraars zijn bereikt. ASR is niet transparant en maakt er handjeklap van. René Graafsma wordt onder druk gezet, ‘in existentiële nood gebracht’, om de voorwaarden van de ASR maar te accepteren.

Kort geding
Het niet kunnen en willen verstrekken van de kosten- en premiespecificaties is naar de mening van René Graafsma er de oorzaak van dat er geen passende oplossingen voor de mensen met een ASR-woekerpolis kunnen worden bereikt. Om aan de halsstarrigheid van de ASR een eind te brengen is besloten de vraag tot het wel moeten verstrekken van de kosten- en premiespecificaties, van de ASR aan de consument, met een gang naar de Kort-Geding-rechter aan partijen en dus ook de rechter voor te leggen.

Transparantie?
Van belang is dan wel dat er een kloppende kosten- en premiespecificatie aan de consument kan worden verstrekt. Bij de verzekeraar ASR blijkt dat een probleem te zijn. Het lijkt er op dat de administratie bij de ASR niet op orde is en dat dat probleem op de consument wordt afgewenteld. De ASR werkt niet mee. Om aan de halsstarrigheid van de ASR een eind te brengen is besloten de vraag tot het wel moeten verstrekken van de kosten- en premiespecificaties, van de ASR aan de consument, met een gang naar
de Kort-Geding-rechter aan partijen en dus ook de rechter voor te leggen.

Samen = meedoen
Jij kan meedoen en helpen de polishouders bij de ASR een verbeterde compensatie te krijgen. Nogmaals: dat valt niet mee. De ASR benut alle juridische mogelijkheden en het is nog niet helemaal duidelijk hoe het Klachteninstituut KiFiD en de rechters zich opstellen.
Vandaar het Kort Geding. Ondersteunen kan je met een bijdrage van € 17,08.

Totaal: € -

Alle hulp is welkom. Méér dan! Voor extra sponsoring, ondersteuning en bijdragen:
NL05KNAB0258994665 t.n.v. R.A.J. Graafsma onder vermelding van ‘ASR Zwart Licht’.

Vervolgens: als je zelf een levensverzekering bij de ASR hebt neem je zelf ook deel in een specifieke procedure om meer transparantie over de premies en de kosten te verkrijgen.

Geplaatst in Beleggingsverzekeringen | Getagged | 8 reacties

Telegraafsma #44: De heer H.K. te T.

Met deze Telegraafsma #44 wil ik graag iets met je delen. Als reactie op iets waarop met een rustig gemoed wél gereageerd moet worden. Is mijn mening.

Aan het werk
In het leven en het zaken doen dezerzijds zijn er aan de orde:
– het overlijden van Dascha en de vraag ‘Wat is er gebeurd?’;
– ‘de woekerpolissen’;
– ‘de overgang van de kenmerken van de ‘woekerpolissen’ naar de ‘woekerpensioenen’.

Samen
De betrokkenheid van mensen bij het eerste is groot, het belang van de nummers 2 en 3 is er zeker ook voor jou. Daar wordt allemaal aan gewerkt, met hechte teams, binnen de mogelijkheden van onze rechtsstaat. Dat valt niet mee, zoals vaker beschreven, omdat de systeemwerelden op hun geëigende manieren zich verstaan met de leefwerelden van de mensen, zoals dus ‘gewone polishouders’ en ‘gewone kinderen’. Samengevat: het zijn manipulaties, machtspelletjes, tijdrekken en het ingewikkeld maken die vanuit de systemen de boventoon voeren. Met dit werk word ik bijgestaan door vele betrokkenen. Ook mensen en organisaties ‘die de boel in de lucht houden’, ook financieel. Met in de basis de afspraak dat het een gemeenschappelijk project is en ‘dat er wordt terugbetaald zodra dat kan’. Daardoor ‘kan ik (al jaren zo) doorwerken’.

November 2015
Op 25 november 2015 gaf ik een persconferentie over een methodiek die het verrekenen van schades op woekerpolissen mogelijk maakte. Op een zodanige wijze dat ‘het werkbaar was voor alle partijen’. Dat verscheen in de pers. Enkele dagen daarna is Dascha op
28 november 2015 overleden.

Dascha
Over Dascha kort het volgende:
– de politie beweerde eerst dat er sprake was van een suïcide en dat er geen onderzoek naar het gebeurde mogelijk was;
– even kort door de bocht, in een vervolgfase kon men dit niet overeind houden, onderhandelen: “René, als we er nou eens een ongeval van maken, kun je er dan mee leven?”;
– dezer dagen beschrijft de politie het gebeuren zelf als een ‘Perfecte Moord’, in boekvorm.

Minjonair
De combinatie van ‘Dascha’ en de woeker-werkzaamheden hebben mij, zoals vaker beschreven, ‘minjonair’ gemaakt. Maar dat gaf en geeft niet, er staan vorderingen op partijen en anderszins ook levensvatbare bedrijfsactiviteiten tegenover. Ondersteund door de bovengenoemde personen en organisaties.

Meneer H.K. te T.
Nu blijkt echter een meneer H.K. te T. het volgende aan de ondersteuners te schrijven en dat is jammer, vind ik:
“E.e.a. onder wederzijdse vertrouwelijkheid: Volgens mij voorliggende vertrouwelijke informatie hebt u in 2017 (….) een geldbedrag geleend aan de heer R. Graafsma, momenteel wonend in Bilthoven. De heer Graafsma heeft om hem moverende redenen van meerdere natuurlijke personen geldbedragen geleend. Op zichzelf is daarmee niks mis maar het probleem is dat de heer Graafsma in meerdere gevallen niet overgaat tot terugbetaling, ondanks verzoeken daartoe en toezeggingen daarover.
De vraag aan u is: Kunt/wilt u bevestigen of ontkennen dat de heer Graafsma van u in 2017 een geldbedrag heeft geleend? Kunt/wilt u bevestigen of ontkennen dat, ondanks verzoeken en/of toezeggingen daartoe de terugbetaling daarvan (nog) niet heeft plaatsgevonden? Hebt u de vordering inmiddels afgeschreven (als verlies genomen) of staat de vordering nog open?
Uw bericht zie ik in vertrouwelijkheid met belangstelling tegemoet”.

Privé
Mensen die dit bericht ontvangen van de heer H.K. te T. melden de ontvangst daarvan en antwoorden bijvoorbeeld aan de heer H.K. te T. het als een privé kwestie beschouwen.
(RG: Zo goed en zo kwaad deel ik de informatie die, zonder de processen te schaden, gedeeld kan worden. Men vertrouwt daarop. Elke vordering op mij houd ik nauwkeurig bij, conform de afspraken en/of mogelijkheden).

Vervolg
Waarop de heer H.K. te T. vervolgt:
“Dank voor uw bericht. Ik leid daaruit af dat
– u inderdaad een (relatief klein) geldbedrag hebt uitgeleend aan Graafsma
– de hoofdsom en de rente nog (steeds) niet aan u is terugbetaald
– u deze vordering (nog) niet hebt afgeschreven.
Voor dit moment volstaat uw indirecte bevestiging.
Mocht u in de toekomst een ander standpunt innemen, dan hoor/zie ik dat wel”.

Rechtszaal
Niet alleen met deze vorm van correspondentie, maar ook op andere wijzen positioneert de heer H.K. te T. mij naar zijn denkbeelden. Helemaal zijn ding, maar daar heb je rechtszalen voor, naar mijn mening. Eigenrichting en smaad en laster passen niet, ook en juist niet als dreigmiddel. Dit is geheel losgeraakt van de gemaakte afspraken om in gezamenlijkheid een aanspraak vol te houden op het functioneren van de rechtsstaat, is mijn mening.

De komende dagen:
– gaat er informatie over Dascha vrijkomen, en zal ik daarop acteren;
– breng ik mijn woekerpolisdossier naar buiten als vervolg op de recente uitspraak van
de Hoge Raad ter zake;
– vervolgen wij de introductie van de Stichting Pensioen Claim.

Feiten:
De handelingen van de heer H.K. te T. zouden dat, in de beeldvorming, kunnen verstoren ware het niet dat de feiten inmiddels vast liggen:
– Dascha komt dichter bij de waarheid;
– woekerpolissen: het dwalingsbegrip zal heel moeilijk nog buiten de beoordeling van de rechters kunnen blijven;
– woekerpensioenen: de ontwikkeling van de pensioenwaarden zullen er meer toe gaan doen als men de overeenkomsten op de juiste wijze weet te beoordelen.

Informatie
Eén en ander brengt met zich mee dat ik je vanaf nu over de ontwikkelingen in al de drie gevallen en zaken korter en nader op elkaar ga informeren.

Het leven delen
En ja, je moet maar durven vragen: als je wil ondersteunen dan graag (link). Het is altijd fijn als de telefoon en het internet het blijven doen en het eten en de huur betaald kunnen worden. Dan komen we uiteindelijk samen zeker uit bij een begin van rechtvaardigheid en verrekening. Juist ook voor jou zelf, met die polissen en pensioenen. (17 augustus is de geboortedag van Dascha, ook die dag vieren wij ‘om het leven te blijven delen’. Samen).Geplaatst in Het Leven Delen, Rechtsstaat | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Telegraafsma #43: Het levenspad, tussen het leven en de dood.

‘Je weet het niet’.
Je kan van alles verzekeren, je spullen, dat je lang blijft leven, dat je kort blijft leven.
“Je weet het allemaal niet”. Wel weet je dat het allemaal een keer afgelopen is. Soms zit het mee en soms zit het tegen, wat er ook gebeurt je zal er mee om moeten gaan. Als het mee zit kun je het leven delen . Als het onmisbare fundament kun je al die gebeurtenissen samen met elkaar meemaken en meedoen. In voor- en tegenspoed. Samen feest als het allemaal goed gaat en als het dan tegen zit hangt het in de eerste plaats van je zelf af wat je er van maakt.

Rob
Zo kwam ik op het pad Rob tegen. Zeker weten gelukkig in de liefde, ondernemend aan het werk, met altijd een positieve instelling en veel humor. Een gezellige en meelevende man.
Ook Rob bleven de tegenslagen niet gespaard. Zakelijke omstandigheden legden hem stevige onrechtvaardigheden voor de voeten. Hij keek de wereld in en zag dat hij niet de enige was, die grotere machten dan hijzelf ook maar kon bezitten zijn leven dreigden te gaan beheersen. Zijn vrijheid van vriendschappen, zijn denken en doen heeft Rob zich nooit laten afnemen.

SDNL
Zo is Rob, met anderen, gaan schrijven. Hij realiseerde een website www.sdnl.nl onder het beheer van zijn Stichting Sociale Databank Nederland. Een levenswerk van minstens, inmiddels 26 jaar, opbouw. Laten we afspreken dat we deze website als een bron van informatie en meningen zien en niet als het product van een opdringerig iemand die zijn gedachten aan jou wil opdringen. Want zo is het. www.sdnl.nl als het begin van een gesprek. Rob schrijft niet alleen het onrecht dat hij meent te zien van zich af maar introduceert ook steeds oplossingen. Met wat hij kan, tegen de overmachten in. Van de politiek, naar het functioneren van de rechtsspraak tot corona, de toeslagenaffaire, de werking van geld en inflatie tot aan de opwarming van de aarde, enzovoort, enzovoort.
26 jaar werk in meer dan 9000 documenten.
Geen ridder te voet, maar een ridder te paard.

‘Nooit dood’
Met zijn medeauteurs schrijft Rob over banken en verzekeraars. Over geldsystemen, pensioenen en …… woekerpolissen. “De fraude woekert alle kanten op”. Ook het woekeren van financieel ontaarde zaken daalde op het levenspad van Rob neer. Hoe bijzonder: het woekeren sloeg ook bij Rob naar binnen en taste zijn lichaam, niet zijn geest!, aan. Deze situatie brengt met zich mee dat Rob op zijn vingers heeft geteld wat er nog mogelijk is en wat hem nog te wachten staat op zijn levenspad. Dat heeft Rob er toe gebracht zijn werk te willen overdragen, hij heeft dat aan mij gevraagd. Het behoeft geen betoog dat ik dat aanbod met respect en eer voor Rob heb aanvaard, met de vanzelfsprekende afspraak dat er tot het uiterste voor zijn schatten gezorgd zal blijven worden en dat zijn werk zal blijven bestaan. Zoals Rob zelf zegt: “ik ga nooit dood, om mijn urn heen hangt straks een harde schijf met alles wat er geschreven is”.

Rob Brockhus

Ik nodig u graag uit nader, met een open geest, met Rob kennis te maken
en voor en naar Rob te reageren (klik hier).
Het gaat ‘gewoon om de mens achter het verhaal’.
Een mens zoals jij.

Geplaatst in Rob Brockhus | Getagged , | Een reactie plaatsen

Telegraafsma #42: Martin van Rossum over ASR Waerdye en de geloofwaardigheid van het klachteninstituut KiFiD.

7 april 2022 was de dag dat maar liefst 6 dossiers over de Waerdye-verzekering in hoger beroep bij het KiFiD werden behandeld. De advocaat van ASR – Sjoerd Meijer van NautaDutilh – gooide maar meteen zijn kaarten op tafel: de uitspraken van de Commissie van Beroep deugen op een aantal punten gewoonweg niet, maar ASR legt zich daar bij neer. De Commissie werd opgeroepen dus dan maar ook de grieven van de 6 Consumenten niet meer te behandelen en te volharden in de “bestendige lijn” uit eerdere uitspraken, welke “lijn” inhoudt dat bepaalde kosten moeten worden vergoed, maar dat de Commissie zich maar niet meer moet uitlaten over de geheimgehouden risicopremie.

De recente uitspraak van de Hoge Raad ECLI:NL:HR:2022:166 moet wat betreft ASR ook maar genegeerd worden, want de uitleg die de Advocaat Generaal in haar conclusie daaraan heeft gegeven (verzekeraars waren verplicht vanaf het moment dat zij hun product op de markt brachten over drie dingen informatie te verschaffen: over de kosten, over de risicopremies en over de beleggingsrisico’s) kwam ASR te slecht uit.

Maar hoe zat het ook al weer met dat Waerdye-product? Het is een beleggingsverzekering van het type “unit-linked”, dus met een vaste risicopremie, die in dit geval geheim werd gehouden, hoewel Consument meer dan aannemelijk heeft gemaakt (om niet te zeggen heeft bewezen) dat daar op hun beurt ook weer geheimgehouden kostenopslagen in waren gestopt. Waardoor qua risicodekking dit product zeer ongunstig afsteekt bij andere beleggingsverzekeringen met een ingebouwde risicodekking.

Waerdye kent een tweede bijzonderheid en dat is dat op elke premievervaldag Waerdye-eenheden tegen de op dat moment bekende koers worden ingekocht ter waarde van de brutopremie na aftrek van wat dan heet de vaste doorsneerisicopremie. Dat betekent dat geen enkele herberekening van de poliswaarde – of ook geen enkele compensatievergoeding – goed valt na te rekenen zonder die doorsneerisicopremie te kennen. Die aangekochte beleggingseenheden werden dan namelijk jaarlijks qua aantal met 4% verhoogd (“opgerent” heet dat), waarbij die 4% rekenrente weer werd verrekend met het werkelijk fondsrendement, om op de koers per Waerdye-eenheid uit te komen. Die koersen werden door ASR gepubliceerd, maar weken dus af van de fondsrendementen van bijvoorbeeld Robeco die je in de financiële dagbladen kunt vinden.

Tijdens de zitting kwam boven tafel dat ASR beweert de doorsneerisicopremie van al die dossiers waarover we al soms 10 jaar procederen niet meer bij ASR bekend zijn. Geen back-up, nog maar 1 actuaris bij ASR die verstand heeft van de Waerdye-systematiek en de ASR heeft nieuwe administratiesoftware heeft moeten schrijven om de uitspraken van de Geschillencommissie uit te voeren (de Geschillencommissie oordeelde immers al dat alleen de kosten die in de polisvoorwaarden stonden vermeld in rekening mochten worden gebracht). Die actuaris heeft daarbij wel bepaalde aannames moeten maken, die niet meer gecontroleerd kunnen worden.

Tot vandaag hadden Consumenten er vertrouwen in dat in ieder geval de uitspraken van de Geschillencommissie correct werden uitgevoerd. Maar na de verklaring van vandaag dat de informatie over de werkelijk ingehouden doorsneerisicopremie niet meer beschikbaar is en er allerlei van elkaar afwijkende cijfers circuleren moet dat nu ernstig betwijfeld worden. Voor wiens risicoaansprakelijkheid moet deze administratieve wanorde blijven en hoe lang staat de Commissie van Beroep toe dat ASR hier mee wegkomt?

Consumenten hebben ondertussen voorgerekend dat die doorsneerisicopremie een disproportioneel effect had op de waardeontwikkeling en wensen bij gebrek aan betwisting van hun stellingen in het gelijk gesteld te worden. Dat de Commissie van Beroep in eerder uitspraken heeft geblunderd, door bijvoorbeeld de zogeheten actuarieel berekende risicopremie (of het gemiddelde daarvan) aan te zien voor de in werkelijkheid veel hogere onttrokken doorsneerisicopremie maakt dat niet anders.

Als de Commissie van Beroep haar eerdere feitenvrije opinies niet corrigeert volgt vernietiging van de uitspraak bij de rechtbank, vanwege kennelijke ondeskundigheid bij de Commissie om de rechtsfeiten te onderkennen en andere kapitale schendingen van de procesregels.

Tekst: Martin van Rossum

Geplaatst in Beleggingsverzekeringen, KiFiD, Transparantie, Woekerpolissen | Getagged , | Een reactie plaatsen

Telegraafsma #41: Help 1708. De onderste stenen boven.

(Alexander Milov)

‘De kloof’
Een vast thema van de Telegraafsma is de kloof tussen de systeem- en leefwerelden.
En de verwachtingen dat deze kloven wel of niet kunnen worden overbrugd.

We geven nog maar weer eens de, praktisch standaard geworden, voorbeelden (zelfs een oorlog moet zich er voor behoeden niet ‘gewoon te raken’ en de aandacht te zien verliezen):
de toeslagenaffaire, je zou maar als schuldenaar achtervolgt blijven worden en met overmacht het recht ontnomen zijn je eigen kind te mogen zien;
Groningen, je zou maar op jouw morele plichten worden aangesproken om het land in tijden van nood van gas te moeten voorzien terwijl de scheuren in de muren jouw verhaal vertellen;
woekerpolissen, je zou maar niet geïnformeerd zijn over de echte kosten en het moeten aanzien dat een klachteninstituut er decenniajaren over doet daar een oordeel over te vellen;
pensioenen, je zou maar moeten aanzien dat ook hier de kosten niet transparant zijn en dat het, het is niet anders, feitelijk uitgestelde salaris je (al dan niet met indirect kosten) kan worden ontnomen;
toezichthouders, je zou maar vertrouwen hebben in de wetshandhavers die er op moeten toezien dat de integriteit is gewaarborgd terwijl de organisaties de voor- en achterdeur kunnen sluiten met spaghetti-woorden als ‘indirecte-transparantie’ en ‘toezichtsvertrouwelijkheid’;
de waarde van een leven, je zou maar een kind van 16 jaar aangesproken zien worden op het zelf afscheid nemen van het leven, als conclusie zonder dat er ook maar enig onderzoek naar het gebeuren heeft plaatsgevonden en er door de overheid een onderhandeling wordt gestart om -bij gebleken tegendeel- er ‘in de rapporten dan maar een ongeval van te maken’;
rechtsstatelijkheid: je zou maar in een land wonen waar een Grondwet van toepassing behoort te zijn. Mensenrechtenverdragen, zoals het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind, van kracht zijn en er machtige volwassenen zich manifesteren bij wie het kind in zich zelf verstomd is geraakt. Waarmee de Grondrechten en Verdragen er niet meer toe lijken te doen.
Enzovoort.

Macht en tegenmacht
De systemen verdrukken de mens, het is van ‘zij zijn groot’ en ‘ik ben klein’. Het behoeft geen betoog: als alle mensen zich zouden verenigen dan hebben de systemen het nakijken. Maar ja, de zwijgspiralen doen hun werk: de individuele angst overheerst, wat heel begrijpelijk is als je niet ziet dat er zelfs maar een paar mensen met je meedenken en meevoelen.

Moreel?
De systemen zijn, vaak, in handen van de ‘amorelen’. En het zijn juist de amorelen die als eersten een beroep doen op het voorrecht moreel gekwetst te zijn.

Onderste stenen
Tot het moment dat ‘projecten van waarheidsvinding’ die de systemen de baas kunnen zijn niet meer kunnen worden tegengehouden. Wanneer de waarheid toch de onderste stenen doet boven komen. Wanneer het geen verschil meer maakt voor het zichtbaar worden van de feiten omdat er op een gegeven moment geen individueel én collectief voordeel meer is te behalen met het blijven liegen.

Onder water
In boosheid, uit frustratie, uit onmacht kan je je tegen systemen verzetten. Door te gaan strijden, met demonstraties, publicaties, procedures bij rechtbanken, enzovoort. Je kan ook een aanvullende methode kiezen: je gaat ‘onder water’. Je gaat geen deel uitmaken van het systeem, maar je gaat er wel in op. Om te horen, te zien, voorlopig te zwijgen, te ruiken en te voelen. Je neemt van binnenuit waar en verzamelt de informatie, daar onder water. Hoe dieper je kan gaan, hoe meer je kunt waarnemen. Je gaat tot de bodem, zo diep dat de druk zo groot wordt dat de ademnood ondragelijk is en het bloed je ogen in wordt geperst en je op de tast verder moet, de modder in.

Samen
Maar dan heb je ook wat: feiten die niet meer ontkent of genegeerd kunnen worden. Waarmee het leven weer gedeeld kan worden. Waarmee een nieuwe meerderheid zal ontstaan. Waarmee de verdrongen kinderen in de mensen weer tot leven komen. Waarmee het weer een voordeel is om samen te zijn en het leven te blijven delen.

deonderstesteenboven.nl
De komende dagen en weken zullen er projecten worden opgestart (op www.deonderstesteenboven.nl) om de gevonden onderste stenen met elkaar te delen en aan elkaar te laten zien. Om de onderste stenen van hand tot hand te laten gaan. Het is bijna 1708, laten we elkaar helpen. In al die gevallen waarbij de systemen de baas lijken te zijn geworden, maar die het niet gaan volhouden om te blijven liegen. Laten we degenen die zich zelf niet meer kunnen verdedigen een stem geven. Samen.
Help s.v.p. om samen door te kunnen gaan.

Geplaatst in Dascha, De Kloof, Het Leven Delen, Rechtsstaat | Getagged , , , | 1 reactie

1708, Vraag hoe het kan en profiteer er van.

6 maart
Morgen is het 6 maart. Een gewone zondag, behalve dan dat ik jarig ben. Net als alle dagen een dag met een lege stoel. Maar ook een aparte verjaardag. Ik word 63, m’n vader is 64 geworden, het wordt een bijzonder jaar.

Carpe diem
Normaal vier ik m’n verjaardag niet. Het is hier ‘carpe diem’.
Elke dag is de moeite waard.
Dit jaar wil ik m’n verjaardag maar wel eens vieren.
Omdat ik graag wat met je wil delen.

Vraag hoe het kan en profiteer er van
Ik ben een boek aan het afronden met de titel ‘Vraag hoe het kan en profiteer er van’.
Nu heb ik een voorstel aan je. Het boek beschrijft de achtergronden van bijvoorbeeld de woekerpolisaffaire. Maar ook andere zaken, zoals de ‘woekerpensioenen’, het gedrag van de Consumentenbond, het functioneren van de verschillende toezichthouders, machten en tegenmachten, de praktisch gelegaliseerde onrechtmatige praktijken van de ‘to big to fail’,
het functioneren van de rechtsstaat.

Een envelop, heen en weer
Ken je dat, dat je een berichtje krijgt van iemand die jarig is en dat die je dan schrijft dat als je niet weet wat je cadeau wil doen, je het ook heel graag met een ‘envelopje’ kan doen. Welnu een cadeau hoef ik niet, maar je kan me wel helpen met de verschillende in het boek beschreven projecten. Ik geef je, nog voor het verschijnen van het boek in de boekhandel, er een digitaal exemplaar van het boek voor terug. Met de hulpmiddelen, als je ook geraakt bent door de beschreven onrechtmatigheden, hoe je daar wat aan zou kunnen doen. Het is me beloofd: de beschreven zaken zullen ook leiden tot in de Tweede Kamer te stellen Kamervragen.

Samen op reis
Het schrijven het boek ben ik aan het afronden door de komende 2 weken, als het kan dus met jou, een rondreis te maken. Met het volgende schema:
– Maandag 7 maart ben ik bij de Tweede Kamer, om te kijken  of het kader van de ‘Legale Corruptie’ kan worden uitgelegd.
– Dinsdag 8 maart sta ik voor de deuren van de Consumentenbond. Om iets onvoorstelbaars voorstelbaar te maken.
– Woensdag 9 maart bezoek ik de verzekeraar ASR om de verschillende definities van het begrip transparantie te onderzoeken.
– Donderdag 10 maart ben ik in Rotterdam of Den Haag, bij de Nationale-Nederlanden om hun uitgangspunten van ‘Vraag niet hoe het kan en profiteer er van’ te bespreken.
– Vrijdag 11 maart ben ik bij het Politiebureau Hilversum om een beeld te vormen van de wijze waarop er met de Politie-Eed wordt omgegaan.
– Zaterdag 12 maart sta ik op de markt in Hilversum.
– Maandag 14 maart vervoeg ik mij bij het Gemeentehuis in Hilversum, om het thema ‘Omzien naar elkaar’ te bespreken.
– Dinsdag 15 maart: het klachteninstituut KiFiD in Den Haag. Hoe zit het toch met die ‘Allemaal Foute Mensen’.
– Woensdag 16 maart wederom het Gemeentehuis Hilversum. Gesprekken met mensen die zich, met zoveel verschillende meningen allemaal inzetten voor anderen, ‘met hoofd, hart en ziel’.
– Donderdag 17 maart loop ik bij het Openbaar Ministerie, de strijders voor rechtvaardigheid, vestiging Utrecht, naar binnen. Om het leven te delen.
– Vervolgens op vrijdag 18 maart het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Wat is nou waar en wat is nou niet waar?
– Om, als de reservering lukt, in het Theater Gooiland in Hilversum onze reis af te sluiten om met elkaar de betekenis van de woorden ‘Waakzaam en dienstbaar’ te bespreken.

Per dag zal er een (beeld-)verslag worden gemaakt en geschreven waar je op kan reageren. Het is een interactief traject zodat het boek uiteindelijk zo veel mogelijk gedachten en visies zal bevatten.

Als je vragen hebt kun je bellen: 085-4001708.

Klik hier, s.v.p., ‘voor het envelopje’.

Met de reservering van het boek heb je meteen een vaste registratie voor de ‘Telegraafsma’.

Dank en hartelijke groet,

René

(Telegraafsma #40)

Geplaatst in Het Leven Delen, Rechtsstaat | Getagged | Een reactie plaatsen

Telegraafsma #39: Omzien naar elkaar

We kunnen aanhoudend blijven schrijven over de kloof tussen leef- en systeemwerelden.
Over een hoop politiek gedoe, het zoeken van de waarheid, de juiste besluiten, het maken van fouten, het nemen van verantwoordelijkheid, de prijs betalen, risico nemen, ….. het leven delen.

Systemen zijn machtiger dan het individu. Recht wordt niet altijd gesproken. Netwerkcorruptie is een praktisch werkwoord geworden. Zelden veranderd er echt wat. Macht en tegenmacht zijn praktisch altijd van een heel verschillende grootte. Je kan de keuze maken te willen opstaan tegen onrechtvaardigheid, maar wie ben jij nou?

‘Het systeem’ blijft je de baas. Als je je als individu verzet tegen onrecht is er feitelijk een vaste methode waarmee het systeem je wel weet te sensibiliseren. Zie bijvoorbeeld de stappen die worden beschreven op https://legalecorruptie.nl/het-systeem/. Daar sta je dan als individu tegenover.

Twee voorbeelden

Het kan niet anders, eerst maar een heel persoonlijke. Op 28 november 2015 kwam een trein in aanraking met het lichaam van mijn dochter Dascha. Direct werd Dascha met smaad en laster (dat weten we nu) beschuldigd van zelfmoord. Lang is er gezegd, en wordt er nog steeds gezegd, dat er mensen zijn die moeten gaan praten over wat er werkelijk gebeurd is. Welnu, dat begint te gebeuren. Het systeem houdt de doofpot niet in bedwang, er zijn echt wel mensen met een geweten. Zij hebben het geweten, zij weten het, en zij beginnen verhalen en feiten te delen. Met mensen die Dascha de afgelopen jaren geen seconde in de steek hebben gelaten hebben we informatie verkregen over wat er werkelijk is gebeurd. De politie en het Openbaar Ministerie, het systeem, weten dat ook. Op de politieacademie wordt er over Dascha lesgegeven als ‘een (bijna) perfecte moord. (Boek: ‘Hoe spoor je de (bijna) perfecte moord op?’, ISBN 978-90-9031-488-4).

Hoe functioneert een rechtsstaat als iemand zich niet zelf kan verdedigen?

In het voorbeeld van Dascha heeft het Openbaar Ministerie onderhandelingen voorgesteld: “René, als we er nu eens een ongeval van maken, kun je er dan mee leven?”. Systeemanalyses van andere zaken hebben mij tot het inzicht gebracht dat het Openbaar Ministerie, de staat, er inderdaad in kan slagen de waarheid onder de pet te houden. Tja, ik vind dat maar half werk. Het geeft Dascha geen recht. Daarom heb ik besloten, dat deel ik nu met je, om in het recht te blijven geloven. Ik zal aangifte doen, conform de delicten die volgen uit fouten zoals beschreven in het boek ‘Het OM in de fout’ van Ton Derksen, (ISBN 9789491693694), bladzijde 16:
1) Onwaarheid spreken
2) Informatie Achterhouden
3) Misleidend Formuleren
4) Willekeur
5) Cruciale Argumentatiefouten
6) Geslotenheid voor Kritiek
7) Het Magisch Oog: het heilig geloof in het eigen vermogen om rechtstreeks de waarheid te zien.

Aangiften
De eerste aangiften zullen worden gedaan tegen de betreffende Politie, het Openbaar Ministerie. Niet om stoer te doen, boos te zijn of wat dan ook, maar om jou en zoveel mogelijk mensen – hopelijk – mee te laten denken over hoe ‘systemen’ individuen, mensen, kinderen, het respect ontnemen. Het is niet anders, bloed is dikker dan water, ik ben ook gewoon vader. (Alles wat je hier leest is dan ook niets meer en minder dan een onvermijdelijke persoonlijke en geheel zelfstandig gemaakte keuze). Met de informatie, bij ‘dikke vrienden en de onderzoekers – ‘JR’ in het bijzonder – en de advocaat van Dascha veiliggesteld, hoeft er praktisch geen bewijs meer geleverd te worden dat er geen sprake is geweest van een zelfmoord, zoals met valsheid in geschrifte in de dossiers is opgenomen.
Het een kwestie geworden van het goed uitleggen. Dat gaan we doen.

Woekeren
Zoals in het tweede voorbeeld: tja, …… de woekerpolissen. Waarvan de karakteristieken in de woekerpensioenen overgaan. Het lijkt allemaal zo mooi integer ingericht. Met een Tweede Kamer die op de wetgever toeziet, een Autoriteit Financiële Markten die toeziet op marktpartijen als ‘Autoriteit’ (de AFM, een netwerk dat door ingewijden ook wel wordt omschreven als Allemaal Foute Mensen). Ook hier weer een te ontrafelen netwerk van allerlei personen en organisaties die belangen en taken met elkaar verdelen. Tot aan zo benoemde onafhankelijke klachteninstituten en zelfs zogenaamde consumentenorganisaties. (Zie svp de verschillende rubrieken op www.renegraafsma.nl).

Patronen
Het is geen hobby geworden, maar een keuze is gemaakt. Het gaat om de overeenstemming(en) in de werkwijzen van ‘de systemen’. Ook hier zijn aangiften voorbereid. Zodat de bevindingen en ervaringen en feiten uiteindelijk ook jou zullen raken. Of je nou in Groningen woont, (toe)slagen hebt ontvangen, de politiek en media vertrouwt, in gemeenten met decentralisering wordt geconfronteerd, het zijn patronen. Met het inzicht in die patronen kunnen we elkaar helpen, écht omzien naar elkaar.

Het leven delen
Ik ga de verschillende analyses, maar vooral ook, de verkregen informatie met je delen de komende tijd. Ook omdat ik niet alles alleen kan en wil doen, maar vooral om in het recht te blijven geloven in de waarde van het leven, om met elkaar het leven te delen.
Ik hoor graag wat je er van vindt, als je vragen hebt, of ook informatie wil delen.

Geplaatst in Dascha, Woekerpolissen | Getagged , | Een reactie plaatsen

Telegraafsma #38: De schaduw van dé waarheid.

Kloven en schaduwen in het nieuwe jaar
Het nieuwe jaar is begonnen en alweer aardig op gang. De botsingen tussen de leef- en systeemwerelden knallen als een ouderwets vuurwerk. Van corona, de toeslagenaffaire, Groningen, mediaschandalen, een nieuw regeerakkoord, ga zo maar door. Allemaal schaduwen die zich vooruitwerpen. De individuele mens staat ‘tegenover’ de systeemwerelden en de vele kloven gapen je toe. In afwachting van van ‘het recht dat met kennis van zaken gesproken moet worden om de kloven te overbruggen.
Met rechtvaardigheid.
Dé waarheid?
Blijkbaar zijn we heel zichtbaar beland in een werkelijkheid van hele verschillende waarheden. Als je het gaat opzoeken dan vind je als definitie van dé waarheid: “waarheid is het in overeenstemming zijn met de werkelijkheid. In het dagelijks taalgebruik wordt ‘waarheid’ in de eerste plaats toegeschreven aan overtuigingen, uitspraken en theorieën. Waarheid kan echter ook worden toegeschreven aan een levenshouding, ethiek of politiek systeem. Hiermee is de waarheid een feit vanuit de levensovertuiging”.
 
Dé werkelijkheid?

Blijkbaar zijn er heel verschillende werkelijkheden. Zo kennen we in de politieke kaders de begrippen links en rechts. Je bent óf links, óf rechts, of je bent echt iemand van het midden. Als of de werkelijkheid links óf rechts is. (Vergelijk het eens met het afwassen. Als je alleen linkshandig kunt zijn, of alleen rechtshandig, dan is het meer een gedoe dan wanneer je beide handen kunt gebruiken. Het zal toch niet zo zijn dat alleen daarmee de opkomst en het bestaan van afwasmachines kan worden verklaard).
 
Wetenschap?
Wat waarheid precies betekent is onderwerp van discussie, die ver in de geschiedenis teruggaat. In de wetenschap en techniek wordt de vraag naar waarheid methodologisch opgelost. Er zijn methoden ontwikkeld waarmee de waarnemingen, de onderzoeken, de experimenten, de hypotheses en de conclusies kunnen worden getoetst.
 
Referentiekaders
Waarheden kunnen een beperkte geldigheid hebben, afhankelijk van het referentiekader: de uitspraak 1 en 1 is 2 is geldig voor getallen uit het decimale stelsel, maar niet voor binaire getallen. (Zo beschrijft Wikipedia het begrip waarheid verder). Op dezelfde manier kan een waarheid persoonsafhankelijk zijn: de uitspraak vis is lekker geldt voor de één wel, voor de ander niet. De uitspraak: persoon A houdt van vis houdt daar rekening mee. Tegenover relativisme of contextualisme, dat stelt dat waarheid afhankelijk is van de context, bestaan er ook universalistische opvattingen waarmee er bijvoorbeeld gestreefd kan worden naar een overkoepelende waarheid die in alle omstandigheden geldt, en die ogenschijnlijk tegenstrijdige waarheden (of axioma’s) op een hoger niveau met elkaar kan verzoenen.

Vuurwerk
Daar stonden we dan, begin dit jaar, naar het vuurwerk te kijken en te luisteren. Blijkbaar met verschillende opvattingen en meningen over de ‘context’. Van eindelijk weer eens iets leuks, we zullen laten blijken dat wij er ook nog zijn, tot aan dit kan helemaal niet, waar gaat het naar toe?

Contexten
Er zijn veel meer zaken en onderwerpen te bedenken waarbij de verschillende contexten verschillende waarheden met zich mee blijken te brengen. Dé waarheid bestaat eenvoudig niet. We zitten allemaal in dezelfde grot, kunnen niet in het licht achter ons kijken en zien voor ons de verschillende schaduwen van elkaar op de tegenover ons staande rotswand. Houd dan maar eens het gesprek op gang. Zoals een Tweede Kamer waar de stemmen zich meer lijken te verheffen over de persoonlijke verhoudingen dan over de inhoud.

In de fout
Zoals hierboven vermeld, het kan dus zo zijn dat er ook universele waarheden zijn. Net zoals het kan zijn dat al die systemen algemene kenmerken hebben. Daar waar het misgaat, waar de systeemwerelden de leefwerelden totaal overheersen, zie je heel gelijkwaardige processen beschreven. Een voorbeeld vormt de beschrijving van het Openbaar Ministerie in een boek van Ton Derksen (Het OM in de fout).
Hij beschrijft “De Zeven Mega-Manco’s voor een waarheidsvinder”.

Systeemmanco’s
Op een rij, in de door Derksen beschreven zaken, ‘doet het OM aan’:
– het spreken van onwaarheid;
– het achterhouden van Informatie;
– misleidend formuleren;
– willekeur;
– het maken van cruciale argumentatiefouten;
– het aanhouden van een geslotenheid voor kritiek;
én:
– is er Het Magisch Oog: het heilig geloof in het eigen vermogen om rechtstreeks de waarheid te zien.

Dat is het Openbaar Ministerie, als voorbeeld maar even. Toch in de beleving van velen ‘het huis van de waarheidsvinding’.

Rechtspreken en kennis van zaken
De waarheidsbeoordeling is in het uiterste geval aan de rechters in ons land toevertrouwt. En aan instituten zoals bijvoorbeeld het Klachten Instituut Financiële Diensten, het KiFiD. Bij deze het voorstel het KiFiD eens onder de loep te nemen.
Veel lezers van de Telegraafsma werken in de financiële dienstverlening.

Het KiFiD onder de loep
Kijk eens naar een voorbeeldzaak die door Martin van Rossum in 
dit filmpje wordt besproken. Waar het om draait is de vraag wat de verzekeringsadviseur eind jaren ’90 moest en kon begrijpen van het “algoritme” waarmee de overlijdensrisicopremie werd berekend en als een ingebakken “opvreter” de belegde poliswaarde uitholde. En zelfs als dat begrip niet van hem kon worden gevergd, zodat hij de consument ook niet kon informeren over de risico’s, pleitte dat hem dan volledig vrij, of diende hij op een bepaald moment wanneer hem de schellen van de ogen vielen zijn verantwoordelijkheid te nemen? Wij vinden het laatste, stelt Martin van Rossum. In dat geval moet ook de verzekeringsadviseur de consument schadeloos stellen en zijn schade als ondernemer maar zien te verhalen bij de verzekeraar die hem met dat ondoorgrondelijke algoritme op pad had gestuurd.

Hete brei
Martin van Rossum: “De Commissie van Beroep heeft er echter een handje van om bij zaken tegen verzekeraars te stellen dat het de adviseur was die de overlijdensrisicodekking heeft geadviseerd en bij zaken tegen die adviseurs te stellen dat de adviseur daarbij geheel mocht afgaan op de informatie die de verzekeraars hem en de consument had verstrekt. Dat kan natuurlijk niet allebei waar zijn. De Commissie van Beroep kan niet om de hete brei heen blijven draaien”.

Cognitieve dissonantie
In de in het filmpje besproken zitting van 10 januari 2022 werd deze “cognitieve dissonantie” van de Commissie door Martin van Rossum op de spits gedreven. Door er op te wijzen dat de AFM heeft voorgerekend dat als er wordt uitgegaan van een beleggingsrendement van 8%, terwijl er wordt belegd in een “mixfonds” (maar de helft in aandelen en voor de andere helft in obligaties of vastrentende waarden), er dan maar 26% kans is dat de Consument zijn aflossingskapitaal op einddatum gaat bereiken!

Onkunde
De Commissie van Beroep beschikte niet over de deskundigheid om deze uitwerking van het algoritme te kunnen bevestigen, of nog sterker: men bleef volhouden dat de consument ook “voordeel” kon hebben van het algoritme. Deze halsstarrigheid was dermate bewijs van onkunde dat ter plekke de voltallige Commissie van Beroep van 5 personen, waaronder de raadsheer van het Gerechtshof Den Haag, is “gewraakt”. Andere leden uit de lijst van Commissie van Beroep waarover KiFiD beschikt moeten nu uitspraak doen over het vraagstuk van “deskundigheid”, tegen de achtergrond van het feit dat het Reglement voorschrijft dat tenminste 1 echte deskundige aan de Commissie had moeten meedoen.

Welke schaduwen van dé waarheid werpen zich vooruit?
 
Martin van Rossum
Wraking
Het wraken van een Commissie van Beroep dus. In een zoektocht naar de waarheid.
We zullen u, gezien het grote belang van dit bijzondere moment in de woekerpolisaffaire, op de hoogte houden. De vraag is immers of de verwachting van de aanwezigheid van deskundigheid van een universele betekenis is?
René Graafsma heeft een tweetal nieuwe boeken geschreven over de achtergronden van de woekerpolisaffaire en vergelijkbare ontwikkelingen met en bij de pensioenen. 
Met een beschrijving van de brede en actuele maatschappelijke context. In een versie voor de adviseur en de consument. De manuscripten worden nu, met de feedback, afgerond en de uitgave wordt medio februari verwacht.

De boeken dienen als basis en inbreng voor de
DEAL-training. Niet alleen de specifieke kennis betreffende de mankerende levensverzekeringen en pensioenen wordt daarbij gedeeld maar ook de vaardigheden om de zorgplicht die aan adviseurs wordt toegerekend in een klantgerichte bedrijfsdoelstelling én bedrijfsresultaat om te zetten.
Klik op de link en geef je contactgegevens door. Wij nemen dan contact met je op met meer informatie.

Abonneren Telegraafsma: klik hier.

Geplaatst in De Kloof, Rechtsstaat | Getagged , , , , , | Een reactie plaatsen