Telegraafsma #57: Dansen met systemen

In gesprek met Reinout Woittiez
Soms kom je een boek tegen dat, wanneer je het gelezen hebt, het je op de gedachte brengt dat veel meer mensen het zouden moeten lezen. Zoals het boek ‘Als het schuurt tussen leefwereld en systeemwereld’ dat gaat over systemen die het doel voorbij schieten en uiteindelijk het leven van de mensen niet meer dienen. Van ‘politiek disfunctioneren’, tot tekortschietende ‘zorgsystemen’ en het ontstaan van ‘woekerpolissen’, enzovoort.  Reinout Woittiez vertelt er over: YouTube-link.
Een aanrader, ………..

Samenvatting van het boek (bol.com):

Moreel ongemak
Dit boek maakt inzichtelijk waar organisaties en medewerkers mee te maken kunnen krijgen wanneer ze geconfronteerd worden met het feit dat de wereld van (beleids)afspraken, regels en systemen (systeemwereld) onvoldoende aansluit op de wereld van praktijk, uitvoering en het echte leven (leefwereld). Dat ontbreken van een goede aansluiting geeft ongemak bij medewerkers en bij organisaties. De professionele overbrugging brengt vaak morele vraagstukken met zich mee. Hoe hier mee om te gaan? Wat begint met handelen op of over het randje van de regels kan zomaar uitmonden in integriteitsvraagstukken.

Schuren
De begrippen leefwereld en systeemwereld worden tot leven gebracht door aandacht te besteden aan de achterliggende theorie en aan actuele casuïstiek. Als het schuurt tussen leefwereld en systeemwereld biedt handvatten aan gespreksleiders, trainers, coaches en HR-professionals om met medewerkers op onderzoekende wijze het gesprek (waardendialoog) te voeren over wat er aan de hand is wanneer het schuurt tussen leefwereld en systeemwereld.

Voor het vervolg, svp: ………….. abonneren Telegraafsma, …… dank je!

Geplaatst in Reinout Woittiez | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Telegraafsma #56: ‘Een correct pensioen?’, ……

PensioenVoldoen.NL
Begin juni (2023) presenteerde zich de Stichting PensioenVoldoen.NL. Niet zomaar een ‘club’, maar een goed georganiseerd verband met de heren Henk Krol en Toine Manders in het bestuur. De heren Peter Schouten en Ronny van der Maaten in de Raad van Toezicht. De heren Jan-Kees Emmer en Sjuul Paradijs voor de communicatie en de heer Jos Wouters als één van de juristen / advocaten. Het geheel mogelijk gemaakt door een financier”: Legis Capital B.V..

Een cruciale fout
Men schrijft op de website, www.pensioenvoldoen.nl: “Omdat de opeenvolgende Ministers en de Nederlandsche Bank altijd zijn blijven stellen dat in de Nederlandse Pensioenwet van 2007 ‘IORP I’ op de juiste wijze is opgenomen, heeft niemand ooit verder aanleiding gezien om verder te kijken en de gang van zaken verder uitgezocht. Op basis van uitgebreide research door topjuristen, waarbij duizenden pagina’s aan wetteksten zijn geanalyseerd, is ontdekt en geconcludeerd dat er een cruciale fout is gemaakt bij de totstandkoming van de Pensioenwet die op 1 januari 2007 is ingevoerd. Deze fout is niet eerder vastgesteld en ook niet eerder in de discussies over de uitzonderlijke pensioensituatie in Nederland ter sprake geweest”.

‘Correct’
Dat kan natuurlijk heel goed en dan is het een prijzenswaardig initiatief.
Hoe eerder voor iedereen een ‘correct pensioen’, hoe beter. Maar dan is het natuurlijk wel van belang de ‘zaken zo goed mogelijk te begrijpen’. Er zal veel en van alles over gezegd kunnen worden en iedereen moet gerespecteerd worden. Pensioen als onderwerp staat, meer dan ooit misschien, in de belangstelling. Met grote belangen voor iedere burger, de pensioenuitvoerders, de toezichthouders, de adviseurs. ‘Iedereen wil het zeker wel weten’.

De vragen
Men spreekt over een cruciale fout. Dat brengt de stellingname terug tot 1 kernpunt.
“Er is ontdekt en geconcludeerd dat er een cruciale fout is gemaakt bij de totstandkoming van de Pensioenwet die op 1 januari 2007 is ingevoerd. Ontdekt na uitgebreide research door topjuristen, waarbij duizenden pagina’s aan wetteksten zijn geanalyseerd”. Het is dan fijn dat met een enkele zin de bedoelde fout onder woorden kan worden gebracht en wie de genoemde topjuristen zijn?. Immers, in het kader van het interactieve project ‘Zwart Licht’, krijgen wij vele vragen over deze ontwikkelingen. Van de vele mensen met een belang bij een correcte pensioenregeling.

Reacties
Op het initiatief komen vanzelfsprekend ook reacties. Eén voorbeeld, te lezen op LinkedIn:
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7072471612062609410/

Ook deskundigen, ……..
Relatief ‘ook niet de minsten’ hebben zich over het initiatief uitgelaten.
Het zal niet anders zijn dan dat Stichting PensioenVoldoen.NL zich daarop heeft voorbereid. De reacties van pensioendeskundigen als een ‘Laning’, ‘van Meerten’, ‘Lutjens’, ‘Gommer’, ‘en zo meer’, heeft men gezien de ingenomen stellingen natuurlijk voorzien. Zo moet als vanzelfsprekend worden aangenomen. De scenario’s zullen erop ingericht zijn, anders had men – bijvoorbeeld – natuurlijk niet ook een procesfinancier kunnen overtuigen.

Conclusies
Daarom: je ziet op www.correctpensioen.nl dat er, naast alle burgers van Nederland, juist door specifieke – waarheidminnende – doelgroepen vragen worden gesteld. Het is dan fijn als op basis van de bij ‘PensioenVoldoen’ bestaande overtuigingen de relevante vragen kunnen worden beantwoord. Immers, als altijd: geen conclusies zonder onderzoek.

Zelfverzekerd
Op de website schrijft ‘PensioenVoldoen.NL’ zelfverzekerd aan de belanghebbenden:
”In dat geval heeft u recht op een schadevergoeding van de Nederlandse Staat van duizenden euro’s”. Dit vóór enige volledig en afgeronde rechtsprocedure en ultiem gerechtelijk oordeel uit. Een stelligheid waarop mensen hun verwachtingen zullen baseren. (Natuurlijk gebruikt men ook, op een andere plaats op de website ‘disclaimende fraseringen’. Maar deze zullen aan het eind van de rit van de procedures, gezien de stelligheid, niet zo maar als disculpatie naar een falende rechtsstaat kunnen worden verwezen. (Dat is ander werk).

Antwoorden ……….
Zoals hierboven beschreven zien anderen de vanzelfsprekendheid van ‘een schadevergoeding voor een nooit ontdekte fout’ niet. ‘PensioenVoldoen.nl heeft het allemaal uitgewerkt, meldt men. Daarbovenop: het zal zeker niet zo zijn dat ‘de Staat’ er mee zal kunnen volstaan met een enkele link naar een LinkedIn-pagina (als bovenstaand voorbeeld) verweer te kunnen voeren. Dus als we straks de door ‘PensioenVoldoen.NL’  genoemde juristen nader kennen, dan zullen we ook specifiek vragen wat er door de – onder andere – hiervoor genoemde op ‘PensioenVoldoen.NL’ reagerende pensioenspecialisten over het hoofd wordt gezien. Lijkt me voor iedereen correct.

Voor het vervolg, svp: ………….. abonneren Telegraafsma, …… dank je!

Geplaatst in Correct Pensioen, Pensioen | Getagged | 1 reactie

Telegraafsma #55: Omzien naar elkaar, ……

Bericht zoals geschreven aan de leden van de Tweede Kamer.
(Oorspronkelijk bericht augustus 2022, mei 2023 herplaatst).

Geachte heer, mevrouw,

Omzien naar elkaar
Het is u ongetwijfeld bekend dat in het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ staat geschreven: “Als wij als politici over de samenleving praten, moeten we ook kritisch naar onszelf kijken. Onderdeel van een nieuwe bestuurscultuur is ook een andere politieke cultuur. Een politiek waarin verschillen worden overbrugd in plaats van worden uitvergroot. We zullen daarom zoeken naar samenwerking met constructieve partijen in de Tweede Kamer. Natuurlijk horen daar stevige inhoudelijke debatten bij. Dat is goed, zolang het met respect gebeurt. Wij keren ons af van retoriek die is gericht op het beschadigen van personen en zullen ons uitspreken tegen kwetsend en dreigend taalgebruik.

Democratie
Daarnaast is het cruciaal dat de controlerende en wetgevende taak van volksvertegenwoordigers, zowel van oppositie- als coalitiepartijen, goed tot zijn recht komt. Versterking van de democratische rechtsorde, het fundament van onze samenleving, verdient focus en gezamenlijke inzet van het kabinet en de Tweede Kamer.

Betekenis aan het leven
We willen ons richten op concrete verbeteringen in het leven van mensen. Nederlanders willen dat de overheid betrouwbaar is en levert. Dan hebben burgers de ruimte om samen met familie, vrienden, collega’s en vrijwilligers bij een vereniging in de buurt betekenis aan hun leven te geven. Dat is een samenleving waarin de overheid mensen in staat stelt samen de schouders eronder te zetten.

Samen-leven
Kortom, een duurzaam welvarend land voor de huidige en toekomstige generaties, waarin alle inwoners naar vermogen mee kunnen doen. Met het fundament van bestaanszekerheid voor iedereen en het perspectief van vooruitgang in het (samen)leven”.

Waarde(n)
Het gaat er dus (ook) om, voor een ieder, betekenis aan het leven te kunnen geven. Het (mensen)leven heeft waarde(n).

‘Motie Krol”
Ik ben zo vrij u een motie van uw voormalige collega Henk Krol van 12 november 2020 in herinnering te brengen: “overwegende dat onze ontspannen fietsende premier met de appel in zijn hand het toonbeeld is van hoe veilig we als Nederland willen zijn; verzoekt de regering, Nederland weer zo normaal te maken dat de heer Wilders zonder bewaking over straat kan fietsen, mocht hij daar zin in hebben, en gaat over tot de orde van de dag.
Van de toenmalige Kamerleden stemden voor: de PVV, SP, 50PLUS, DENK, SGP, FVD, Krol, Van Haga en Van Kooten-Arissen. Tegen stemden: VVD, CDA, D66, Groen Links, PVDA, ChristenUnie en de PvdD.

Toen = altijd
Zo werd er ook over de waarde van het leven gesproken bij de Dodenherdenking van dit jaar (2022) door de historicus en tv-presentator Hans Goedkoop.(<< YouTube-link). Uit zijn voordracht, de zinnen met een vooruitblik naar de toekomst: “Voordat u hier volgend jaar weer zit, voor weer een stichtend woord, hoop ik dat u nog eens terugdenkt aan de stemmen tussen de barakken van Bergen-Belsen die op zondagmiddagen in 1944 de geest van het recht weer wakker schreeuwden. Om zich de beschaving te herinneren. Als dat toen kon, kan het altijd”.

Hans Goedkoop schrijft en spreekt uit: “Als het toen kon, kan het altijd”.

Om daarvoor over meerdere kaders te kunnen beschikken graag aan u de vraag: “wat is de waarde van een leven voor u, en – indien voor u van toepassing – hoe en waarom kunnen er verschillen in de waarde(n) van een leven zijn?”.
(klik-link naar email).

Met hartelijke dank voor uw reaktie, ……..

E. mail@renegraafsma.nl

Svp, ……. bijdragen: https://renegraafsma.nl/abonneren/

Geplaatst in De Kloof, Rechtsstaat | Getagged , , , , | Een reactie plaatsen

Telegraafsma #54: KNAB Bank

11 mei 2023.

(YouTube-link).

Zojuist werd ik opnieuw (zie hier onder) gebeld door een andere mijnheer van de KNAB Bank, dat zei hij. Met het nummer 070-6333000. Alweer hadden ze een rare betalingsopdracht tegengehouden. Ook nu vertelde ik van de staatsloterij die ik gewonnen had en dat het een verrassing voor mijn vrouw moest blijven. Ik weet niet wat het is, ……. die mijnheer verbrak daarna direct de verbinding. (Luistert u maar).

Zo jammer, kennelijk scheen er ‘zwart licht’ dat niet werd begrepen.
We kunnen best wat mazzel gebruiken (link).

Een week geleden werd ik dus ook al gebeld. Toen met een privé-nummer. Volgens ook die mijnheer was het de KNAB-bank, afdeling veiligheid. Ze hadden gezien dat er bijzondere transacties hadden plaatsgevonden vanaf mijn privé rekening en dat er een adreswijziging had plaatsgevonden. De mijnheer gaf de gegevens door. Het adres, de laatste cijfers van het rekeningnummer, mijn emailadres, alles klopte. Maar men vond het wel raar, daarom belde men even.

Dus ik zei dat ik blij was dat men belde. Vooral omdat ik net de staatloterij heb gewonnen en dat er 7 miljoen euro op m’n rekening staat. Dat mag mijn vrouw niet weten zei ik nog, het is een verrassing. Door die 7 miljoen heb ik, als normaal kansloze, wel een nieuwe vriendin zei ik verder. Zij is 23 jaar, en ik ben 64.

De man zei: “ik zal je helpen. Als je de inlog van je computer geeft zal ik jouw programma overnemen en maar 1 miljoen naar mezelf overmaken. Ik zal er dan voor zorgen dat de resterende 6 miljoen veilig zijn”. Daar ben ik blij mee zei ik. Als je het maar niet tegen m’n vrouw vertelt, het moet echt een verrassing blijven.

Ik kan je echter niet de inlog van mijn computer geven, ik ben nu bij mijn vriendin. Je weet niet wat je ziet. Ik weet niet waarom: ‘de man schoot in de lach’ en zei “mijnheer u bent geweldig, ik ga iemand anders oplichten”. Fijne avond.

Dat is toch gek: ik heb de staatsloterij helemaal niet gewonnen en hou gewoon van mijn vrouw, dacht ik. Zwijgen en liegen is voor daders.


N.B.
Er kunnen dingen gebeuren waarbij je je afvraagt ‘wat is er werkelijk gebeurt’. Het vinden van het antwoord kan dan lastig zijn omdat ‘de systemen’ niet echt meewerken. Systemen kunnen mensen in de hoek duwen, slachtoffers maken. Van Groningse aardbevingen tot Limburgse overstromingen, tot toeslagenschandalen, enzovoort, enzovoort. Dat kan gebeuren omdat dezelfde systemen ook de daders voortbrengen. Dit bericht is de eerste van een aantal berichten over mensen en systemen die zullen volgen.

Ik wil je graag meenemen op een onderzoekstraject, zoals met de vraag ‘wat is er werkelijk met bij een bepaald overlijden gebeurt’: als je wel onderzoek kom je, ondanks de systemen, dichter bij een antwoord. Om het uit te kunnen leggen begin ik met een voorbeeld, met een grap er bij. Vervelende telefoontjes waarbij van de naam van de KNAB Bank misbruik wordt gemaakt. Dus: een eerste voorbeeld.

Systemen produceren slachtoffers. Systemen produceren ook de daders.
Daders: liegen en zwijgen is voor daders.

Geplaatst in KNAB Bank | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Telegraafsma #53: ‘Zwart Licht”

We zijn bezig met het voltooien van het boek ‘Zwart Licht’. Over de status van en de ontwikkelingen in de financiële dienstverlening. Het boek is de basis van het ‘Zwart Licht-project’ waarmee de gang van zaken in de wereld van het geld wordt beoordeeld en de vragen over het (her-)verdelen van de rechten, belangen en waarden voor de verschillende stakeholders besproken worden. Ten behoeve van het herstel van misstanden en het realiseren van werkelijke transparantie, rechtvaardigheid en continuïteit in het onderlinge vertrouwen.

Interactief / ondersteunen
‘Zwart Licht’ is een interactief proces. Iedereen kan bijdragen aan de inhoud en de uitwerking van de resultaten: de producten en de acties. Om bij ongelijke machten en krachten ’tegenmacht’ te kunnen vormen. Rechtvaardigheid is geen vanzelfsprekend begrip. Helemaal niet als er sprake is van machtsongelijkheid. Zoals tussen banken, pensioenfondsen, verzekeraars en de consument. Geld is macht, zo eenvoudig is het.
Maar toch, als er maar voldoende éénlingen zich verenigen kan er tegenmacht ontstaan.
Je kunt bijdragen en ondersteunen door ‘op de knop’ te klikken:


De inhoud van het boek ‘Zwart Licht’:

H1. Over mensen en systemen
Wat als organisaties, medewerkers en consumenten er mee geconfronteerd worden dat de wereld van afspraken, regels en systemen onvoldoende aansluit op de wereld van de praktijk, de uitvoering en het echte leven?

H2. Zijn we de ‘woekerpolis ‘voorbij?
Wat hebben we geleerd en is de hele woekerpolisaffaire echt niets meer dan een achterhoede gevecht geworden?

H3. Van ‘woekerpolis’ naar ‘woekerpensioen’
Gaan we de kenmerken van een ‘woekerpolis’ straks terug zien bij de pensioenen?

H4. Een eenvoudig rekensommetje
Wat is het belang van het kunnen rekenen?

H5. Zwart Licht: indirecte transparantie en toezichtsvertrouwelijkheid
Wat is echte transparantie en hoe waken de wetgever en de toezichthouders op de belangen van iedereen?

H6. De Wet Toekomst Pensioenen
Wat gaat er in de pensioenwetgeving veranderen?

H7. Pensioen in de praktijk
Hoe werkt het allemaal in de praktijk?

H8. Civiel recht
Waar hebben we allemaal recht op?

H9. Straf- en bestuursrecht
Als er wetten worden overtreden, wie kan dat dan herstellen?

H10. Belangenbehartigers
Wie komt voor wie op? Wat kan men bereiken?

H11. Het KiFiD
Wat doet het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening? Voor wie? Hoe?

H12. De (herstel-)rechter
Als Nederland een rechtsstaat is, hoe kan het recht dan worden hersteld?

H13. Checklist dossieropbouw en procedures
Als het nodig is om in actie te komen hoe doe ik dat dan?

H14. Jouw financieel plan: DE DEAL
Hoe stel ik een realistisch en solide financieel plan op om mijn doelen te bereiken?

Geplaatst in Zwart Licht | Getagged | Een reactie plaatsen