The DEAL

 

Under construction >>>>>> http://thedeal.academy/

Minder

Sinds 2008 is het aantal assurantietussenpersonen gestaag teruggelopen. In 2010 waren er nog 6.195 intermediairs, in 2014 waren er nog 5.490 over. Veel bedrijven staakten de dienstverlening als gevolg van afname van het marktvolume en veranderende wet- en regelgeving, waaronder het provisieverbod. Verder nam het aantal kantoren af door fusies. De meeste kantoren (70%) hebben 2 of minder werknemers in dienst. Vooral de concurrentiepositie van de minder professionele, niet-georganiseerde kantoren staat onder druk.

De markt

Behalve voor de meer complexe producten maken consumenten steeds vaker gebruik van internet. Verzekeraars spelen daarop in en richten zich steeds vaker op directe verkoop zonder tussenkomst van de adviseur. Tussenpersonen moeten daarop reageren met eigen online dienstverlening en dat vergt investeringen in technologie. Fusies maken het mogelijk de investeringen te delen. Bovendien kan een gefuseerd kantoor een totaalpakket blijven bieden en dat is belangrijk omdat er juist kansen liggen in de totaalrelatie met de klant. Mede vanwege marktfalen en doordat klant nu ‘ineens’ moet gaan betalen voor advies is er bij consumenten het nodige wantrouwen ontstaan.

Verandering

Tegen deze achtergrond kan gesteld worden dat de branche behoorlijk in rep en roer is. Een klein deel weet op eigen kracht een nieuwe koers te vinden, maar een groot deel is tamelijk stuurloos en gericht op overleven. De omslag van werken op provisie-naar declaratiebasis vraagt een nadrukkelijke positiewijziging (van ‘tussen verzekeraar en verzekerde’ naar ‘naast de klant’) en dat betekent ook een gedragsverandering (transparantie, veel meer luisteren naar de klant, toegevoegde waarde bieden, uitleggen wat je doet en waarom je dat doet) en een andere manier van denken en doen.

Nieuwe wegen

De marktsituatie vraagt een keuze in profilering: word ik een specialist of een generalist. Het genoemde wantrouwen leidt tot veel spanning en kan aanleiding zijn tot financiële problemen, fysieke en / of psychische klachten op basis van schuld, zelfs schaamte en gevoelens van onmacht. Dat is te voorkomen als er nieuwe wegen en manieren van doen worden gevonden.

‘The Deal’

Kortom, er is veel te doen en te bedenken. Daarom is de ontwikkeling van, en uiteindelijk, het trainingsprogramma ‘The Deal’ ontstaan. ‘The Deal’ blijkt een effectieve methode te zijn om de antwoorden op de vragen van nu te vinden. Neem voor meer informatie contact op, dan bespreken we de mogelijkheden en de te verwachten resultaten.