Vertrouwen Verzekerd

Samen leven
Mensen gaan met elkaar om. Ze vormen een samenleving …….. samen leven. Wat zoveel kan zeggen dat het oogmerk van een ieder is,  elkaars leven zo waardevol en met onderling respect te kunnen inrichten. Daarom spreken ze met elkaar regels af, die via de politiek uiteindelijk vorm krijgen in een rechtsstaat. Een systeem waar we met elkaar op moeten kunnen vertrouwen.

Rechtsstaat
Velen beleven de werkelijkheid echter anders. Er blijken ook informele regels te bestaan. Door verschillende machtsverhoudingen zijn er ook partijen, en zelfs personen, die boven het recht kunnen staan. Er is ook de realiteit van een machtsstaat. Niet iets om je tot het oneindige tegen te verzetten, in de praktijk is het werkelijke machtsspel een realiteit. Verschillen in kapitaalsbezit en een relatienetwerk kunnen meer doorslaggevend zijn dan de mogelijkheden die een rechtsstaat kunnen bieden.

De vraag, …..
Mensen hebben een natuurlijke behoefte aan verbondenheid. Onderling vertrouwen is daarvoor doorslaggevend. De centrale vraag aan een ieder is dan ook:
“Op welke wijze is het vertrouwen bij u persoonlijk en de organisatie die u vertegenwoordigt verzekerd?”.

Het systeem
Het is een directe en persoonlijke vraag waar het om draait. De dossiers doen er dan ook echt toe. De  politiek moet er vorm aan geven en de richting bepalen. Toezichthouders dienen controle te houden op de uitvoering en de diverse kwaliteiten en randvoorwaarden te bewaken. Een bijzondere rol is er voor het klachteninstituut KiFiD, aanvullend op de organisaties en belangenbehartigers die staan voor de zaak van de verschillende afnemers van de verschillende diensten die door de aanbieders worden geboden.

Ontwikkelingen
Met een overzicht van de actualiteiten en het organiseren van evenementen houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. Zo ook van toepasselijke informatiebronnen, trainingen en opleidingen.

Contact
Nu al zijn wij u zeer dankbaar voor elke mogelijke reactie, aanvullende inbreng, en elke mogelijke andere bijdrage om het vertrouwen weer te kunnen en blijven verzekeren.
Om de geloofwaardigheid niet verliezen en de waarde van een goed en stevig gesprek
te blijven waarderen. Bij vragen en/of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen.