Vragen aan René Graafsma

‘Moeilijke tijden’.
Aan René Graafsma worden vragen gesteld. Hij zegt daarbij: “Het zal van alle tijden zijn dat men zegt: “we leven in moeilijke tijden’. Er is altijd wel wat. Van zelfs oorlogen tot nu een ernstige ‘corona-crisis’. Nare omstandigheden en het moeten bevechten van het herstel is van alle generaties, in vele verschillende vormen.

Kloven en bruggen
Er kunnen grote verschillen in machten en belang zijn, er zijn vele kloven die moeten overbrugd. Dat gebeurt bij uitstek in de Tweede Kamer. Waarin ook 50PLUS is vertegenwoordigd (www.50pluspartij.nl). Met duidelijke standpunten en een kloppend hart en een levende ziel. Met een dynamisch verleden en, door de vele betrokken mensen, een veelbelovende toekomst.

50PLUS
“50PLUS is een partij die vanuit ideeën en idealen vernieuwing van de samenleving tot stand wil brengen. Zij wordt niet gedreven door ideologieën, gestolde ideeën of geharnaste waarheden. 50PLUS is een partij voor vernieuwers met levenservaring, die onbevooroordeeld en met alle generaties wil werken aan concrete verbeteringen in de maatschappij”.

Uitdagingen
Met de actualiteit van ‘corona’, de mondialisering van de vraagstukken, de uitdagingen voor het inkomens- en pensioenbeleid, het werkbaar houden van de zorg en het onderwijs, het evenwicht in de samenleving en het beschermen van de menswaardigheid in de rechtstaat liggen er vele uitdagingen te wachten. Verantwoordelijkheden te nemen. Keuzes maken is noodzakelijk, zoals het altijd is geweest en zal blijven.

Kiezen
Zo kies ik voor 50plus. Omdat 50plus in tegenstelling, naar mijn mening, geen ‘verwarrend karakter’ heeft. De mens staat centraal. Niet primair stellingnames waarmee men het alleen maar eens of oneens kan zijn. Belangen bepalen de meningen. Bij 50plus zie ik niet dat de belangen en de meningen vervreemden in een identiteit. Wel in een zelfbewustzijn. Zeker gerekend vanaf een bepaalde leeftijd, maar daarmee is 50plus is geen ouderenpartij sec. Dat laatste is een beeldvorming die met een breder spectrum kan worden gecommuniceerd. De belangen en keuzes van de senioren zijn te verbinden met de belangen en keuzes van de jongeren”.