Zwart Licht (Boek)

We zijn bezig met het voltooien van het boek ‘Zwart Licht’. Over de status van en de ontwikkelingen in de financiële dienstverlening. Het boek is de basis van het ‘Zwart Licht-project’ waarmee de gang van zaken in de wereld van het geld wordt beoordeeld en de vragen over het (her-)verdelen van de rechten, belangen en waarden voor de verschillende stakeholders besproken worden. Ten behoeve van het herstel van misstanden en het realiseren van werkelijke transparantie, rechtvaardigheid en continuïteit in het onderlinge vertrouwen.

Interactief / ondersteunen
‘Zwart Licht’ is een interactief proces. Iedereen kan bijdragen aan de inhoud en de uitwerking van de resultaten: de producten en de acties. Om bij ongelijke machten en krachten ’tegenmacht’ te kunnen vormen. ” Rechtvaardigheid is geen vanzelfsprekend begrip. Helemaal niet als er sprake is van machtsongelijkheid. Zoals tussen banken, pensioenfondsen, verzekeraars en de consument. Geld is macht, zo eenvoudig is het. Maar toch, als er maar voldoende éénlingen zich verenigen kan er tegenmacht ontstaan. Je kunt bijdragen en ondersteunen middels door ‘op de knop’ te klikken:


De inhoud van het boek ‘Zwart Licht’:

Voor Hans:
 ‘Bene agere et nil timere’
(Doe het goede en vrees niet).


H1. Over mensen en systemen
Wat als organisaties, medewerkers en consumenten er mee geconfronteerd worden dat de wereld van afspraken, regels en systemen onvoldoende aansluit op de wereld van de praktijk, de uitvoering en het echte leven?

H2. Producten versus diensten
Waarin onderscheiden producten zich van diensten? Wat zijn kenmerken van diensten die kunnen veroorzaken dat de financiële dienstverlening, schijnbaar, niet transparant
en daarmee ‘on-aan-tastbaar’ kan zijn?

H3. Zijn we de ‘woekerpolis ‘voorbij?
Wat hebben we geleerd en is de hele woekerpolisaffaire echt niets meer dan een achterhoede gevecht geworden?

H4. Van ‘woekerpolis’ naar ‘woekerpensioen’
Gaan we de kenmerken van een ‘woekerpolis’ straks terug zien bij de pensioenen?

H5. Een eenvoudig rekensommetje
Wat is het belang van het kunnen rekenen?

H6. Zwart Licht: indirecte transparantie en toezichtsvertrouwelijkheid
Wat is echte transparantie en hoe waken de wetgever en de toezichthouders op de belangen van iedereen?

H7. De Wet Toekomst Pensioenen
Wat gaat er in de pensioenwetgeving veranderen?

H8. Pensioen in de praktijk
Hoe werkt het allemaal in de praktijk?

H9. Civiel recht
Waar hebben we allemaal recht op?

H10. Straf- en bestuursrecht
Als er wetten worden overtreden, wie kan dat dan herstellen?

H11. Belangenbehartigers
Wie komt voor wie op? Wat kan men bereiken?

H12. Het KiFiD
Wat doet het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening? Voor wie? Hoe?

H13. De (herstel-)rechter
Als Nederland een rechtsstaat is, hoe kan het recht dan worden hersteld?

H14. Checklist dossieropbouw en procedures
Als het nodig is om in actie te komen hoe doe ik dat dan?

H15. Jouw financieel plan: DE DEAL
Hoe stel ik een realistisch en solide financieel plan op om mijn doelen te bereiken?