ALV, zorgen en teleurstellingen? Vragen, …….

Platform
Er is een interessante situatie ontstaan. Middels deze pagina op deze website wordt een platform geboden aan de leden van 50PLUS die mogelijkheden zoeken om hun gedachten en meningen te kunnen uiten. Om niet goed te begrijpen redenen is de inzet van de communicatiemiddelen ongelijk verdeeld binnen en door de partij.

Informatie
50PLUS staat er nog steeds om bekend een ‘ruzie-partij’ te zijn. Met een open communicatie kan er minstens een begin gemaakt worden dat beeld in een goede richting te veranderen. Het mooiste is dan als de gesprekken over de inhoud gaan. Niet over personen.Delen
Met de vaststelling van de lijst van verkiesbare personen van 50PLUS valt daar echter niet aan te ontkomen. Het is een verantwoordelijkheid om verkregen informatie te delen.
Hoe lastig ook. Personen en partijen kunnen er dan zelf op reageren en de zaken zelf nader toelichten.

Vragen
De status is dat er, met alle verkregen informatie en opgedane ervaringen, een lijst van vragen is ontstaan die door het (Hoofd) Bestuur van 50PLUS behandeld zullen worden tijdens de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 12 december. Afhankelijk van de beantwoording zal daar wel of niet een vervolg op zitten.

Personen
Uitstaande vragen gaan natuurlijk ook over personen. De (kandidaat-)lijsttrekker in het bijzonder. We zien het belang er van ook bij praktisch alle andere politieke partijen.
Duidelijkheid over de motieven en de handelswijzen van de (kandidaat-)lijsttrekker behoort een vanzelfsprekendheid te zijn.

Teleurstellingen
Nu hebben vele mensen zich de afgelopen jaren met hart en ziel voor 50PLUS ingezet.
Maar met de komst van een nieuwe lijsttrekker blijken net zovelen zich niet gewaardeerd te voelen. Er zijn opzeggingen en men ziet buitenstaanders op vooraanstaande posities verschijnen. Dat zijn grote teleurstellingen.

Zorgen
Ook zorgen worden er uitgesproken. Over de handelswijzen van het bestuur, de programmacommissie, de selectiecommissie. Met de rol van de (kandidaat-)lijstrekker centraal. Zoals gezegd, de vragen zijn feitelijk al gesteld en dienen op 12 december door het bestuur beantwoord worden. Er wordt met nadruk wel gevraagd om absolute openheid en duidelijkheid over de managementstijl van de (kandidaat-)lijstrekker.

Belangrijk
Vanwege het grote belang van de transparantie betreffende de persoon is gevraagd de kernvragen nadrukkelijk te stellen. Vragen zoals: ‘hoe moet één en ander worden begrepen, hoe liggen de belangen, wat zijn de doelen, om wie gaat het eigenlijk?’.
Zie de bijlagen / documenten: LDH1, LDH2, LDH3, LDH4.

Transparantie
Zo is nu ook gebleken dat een (voormalig) medewerkster van de (kandidaat-)lijstrekker bij een voorgaande werkgever op een zeer aanzienlijk inkomensvergoeding ten laste van 50PLUS kan worden gebracht. Terwijl mensen die een jarenlange onbetaalde inspanning hebben gepleegd voor 50PLUS uit vergelijkbare posities worden geweerd. Om dit te kunnen begrijpen wordt het bestuur en de (kandidaat-)lijsttrekker hierdoor in de openheid gevraagd, dus herhaald, de aangeduide situaties nader toe te lichten.

Voor het vervolgnieuws: klik hier voor De Telegraafsma.
(Je blijft dan het meest actueel op de hoogte).