René Graafsma

Een goede dag, ……..

In gesprek
Deze website vormt mijn platform om met jou over maatschappelijke, specifiek financiële, zaken berichten te delen en daarover met je het gesprek te voeren.  Soms gaat het om slechts een mening waar we over van gedachten wisselen. Het kan ook gaan om het delen van onderwerpen die direct jouw persoonlijke belang kunnen raken. Wil je reageren?
Heb je ideeën? Graag! Dat kan via de contactpagina.

De kloof overbruggen
De centrale vraag is steeds hoe we de kloof tussen de ‘leefwerelden van individuen’ en de ‘systeemwerelden’ kunnen overbruggen. De financiële dienstverlening en ‘de pensioenen’ worden daarmee meer dan voorbeelden: het gaat om de concrete en evenwichtige belangenbehartiging door en voor hen die met de machten en tegenmachten in de wereld van het geld te maken hebben.

Zwart Licht
Samen verzamelen we informatie en zetten we het materiaal om in mediavormen, zoals het boek ‘Zwart Licht’ dat nu met een aantal vakspecialisten geschreven wordt. De titel zegt het eigenlijk wel: een boek over het gebrek aan noodzakelijke transparantie in de financiële dienstverlening. De publicatie wordt ‘net na de zomer van dit jaar verwacht’. Het boek en de bijbehorende projecten brengen helderheid daar waar de gebreken van de, wel heel normaal te verwachten, transparantie en het (wettelijk) toezicht in de wereld van het geld de rechtvaardigde belangen van de consumenten en werknemers verstoren. Het is immers, jaren geleden alweer, met ‘woekerpolissen’ als een voorbeeld daarvan begonnen.