René Graafsma

Een goede dag, ……..

In gesprek
Deze website is een platform om met jou over maatschappelijke, specifiek financiële, zaken berichten te delen en daarover met je het gesprek te voeren.  Soms gaat het om slechts een mening waar we over van gedachten wisselen. Het kan ook gaan om het delen van onderwerpen die direct jouw persoonlijke belang kunnen raken. Wil je reageren?
Heb je ideeën? Graag! Dat kan via de contactpagina.

Zwart Licht
Samen verzamelen we informatie en zetten we het materiaal om in mediavormen, zoals het boek ‘Zwart Licht’ dat we aan het schrijven zijn. Waarmee we de kennis en vaardigheden met je willen delen. We brengen helderheid waar de gebreken van de, wel heel normaal te verwachten, transparantie en het (wettelijk) toezicht in de wereld van het geld de rechtvaardigde belangen van de consumenten en werknemers verstoren. We begonnen eens, jaren geleden alweer, met ‘woekerpolissen’ als een voorbeeld daarvan. Dezer dagen zetten we alle ervaringen voort in het project ‘Zwart Licht’, over het huidige functioneren van de financiële dienstverlening. In het bijzonder de ontwikkelingen op het pensioengebied.

De kloof overbruggen
De centrale vraag is steeds hoe we de kloof tussen de ‘leefwerelden van individuen’ en de ‘systeemwerelden’ kunnen overbruggen. De financiële dienstverlening en ‘de pensioenen’ worden daarmee meer dan voorbeelden: het gaat om de concrete en evenwichtige belangenbehartiging door en voor hen die met de machten en tegenmachten in de wereld van het geld te maken hebben. ‘Een goed gesprek met gezond verstand’ is daarbij het eerste middel dat wordt ingezet. Om te voorkomen dat ‘kloven’ afgronden worden doordat dezelfde ‘kloven’ in het duister van het ‘zwarte licht’ steeds maar niet overbrugt kunnen worden.

Telegraafsma
De Telegraafsma is onze nieuwsbrief. Daarin kunnen ook berichten van jou worden opgenomen. Zijn er evenementen of relevante bronnen van informatie, laat het dan weten.
Wil je ook een bijdrage leveren en ‘het werk ondersteunen’ neem dan een abonnement: 


Een beschaving bewijst zich door de wijze waarop de zwakken beschermd worden en de manier waarop men de kracht van de sterken weet aan te wenden”.