Mijn Buurt en Gemeente

Veranderingen
De wereld, de omgeving, mensen veranderen. ‘Er is altijd wel wat aan de hand’.
De regering en het parlement maken wetten waarmee alles wordt georganiseerd.
Van bovenaf.

Mijn buurt en gemeente
Mensen wonen in huizen in straten, aan pleinen. In een buurt die een deel
is van een gemeente. Ook daar moet van alles geregeld zijn. Ook bij die regelingen
kan een ieder worden betrokken. Met het stemmen bij verkiezingen, zelf gekozen
worden. Door je er mee te bemoeien. Betrokken samen beleid te maken.

Mijn buurt en gemeente, circulair beleid maken

Circulair beleid maken
“Circulair beleid maken is het van meet af aan doelmatig gebruik maken van alle beschikbare maatschappelijke wijsheid, zonder verspilling van energie en creativiteit, waardoor grensverleggende vernieuwingen tot stand worden gebracht, die doeltreffend aansluiten bij de behoeften van de samenleving”. Beleid maken kun je ervaren en leren.
Je maakt je dan het beleidsproces eigen.

Het beleidsproces
De stappen:
Hoe start ik een beleidsproces?
Hoe verzamel ik cijfers en feiten?
Hoe ontwerp ik een omgevingsanalyse?
Hoe organiseer ik een consultatieronde?
Hoe concipieer ik een bloemlezing/
Hoe maak ik een probleem- en oorzakenanalyse?
Hoe organiseer ik expertmeetings?
Hoe schrijf ik een visie en strategie?
Hoe ontwerp ik streefbeelden en doelen?
Hoe beschrijf ik concrete acties?
Hoe schrijf ik een uitvoeringsplan?

Met gezond verstand alleen red je het niet
– Met de kracht en wijsheid vanuit de samenleving formuleer je doelen met uitvoerbare maatregelen;
– Je organiseert draagvlak voor stevige besluiten, doorbraken en het verleggen van grenzen;
– Je wekt nieuwe energie op door het werken van buiten naar binnen en van onderop: het bed wordt opgeschud en de accu wordt weer eens goed opgeladen;
– Je kunt het belang van langetermijnbeleid in balans brengen met de noodzaak resultaten te leveren op de korte termijn.

En nog meer:
– Je zet een rem op bureaucratisering: ‘eigen verantwoordelijkheid eerst’;
– Saaie beleidsnota’s in de bureaulade maken plaats voor concrete maatschappelijke resultaten;
– Je draagt bij aan overzichtelijke beleidsprocessen die niet uit de hand lopen en die niet onnodig geld extra kosten.

Wat heb je nodig aan kennis?
– Je leert werken met een methodologie die gevormd is op de uitgangspunten van tien wetenschappen;
– Je leert fouten af die telkens opnieuw worden gemaakt, zoals de valkuil van het oplossingendenken en het sturen op zekerheden die niet bestaan;
– Je leert hoe je beleidmakende burgers, uitvoerders en overheden behoedzaam begeleidt door de fasen van analyse van complexe problemen en van synthese van doelmatige oplossingen;
– Je kunt het belang van langetermijnbeleid in balans brengen met de noodzaak resultaten te leveren op de korte termijn;
– Je leert hoe je voorkomt dat je de vaak voorkomende fouten uit het grote foutenboek gaat maken.

De Deal
Hoe De Deal vanuit de interne leefwereld kan aansluiten op de verschillende systeemwerelden. Met de meldpunten als waarnemers om voortdurend alert te zijn en de signalen waar te nemen. Weten wat er gaande is in het hoofd, het hart en de ziel.
Het leven te delen.

Contact
Als je contact opneemt dan laat ik je weten hoe we meer voor je kunnen betekenen.