Nelson de Mundo

Foute boel
We weten het: er is veel mis in de wereld. En dat is van alle tijden: van oorlogen, armoede, hongersnood, onderdrukking tot onzekerheden over het klimaat en het milieu, ongelijkheid in de mensenrechten, machtsmisbruik, politiek disfunctioneren, liegen en bedriegen, enzovoort, enzovoort.

Links óf rechts?
Je kan achterom kijken en vaststellen hoe het volgens jou allemaal is gekomen. De systemen hebben niet gefunctioneerd en de individuele mens heeft te weinig voorgesteld. Antwoorden op de vragen kunnen worden gevonden in religies en politieke stromingen. Als er maar kaders zijn kan er van alles worden uitgelegd met behulp van het socialisme, het communisme, de sociaal-democratie, de christendemocratie, het liberalisme, met een gescheiden ‘links’ óf ‘rechts’. De ‘standpunten’ doen hun werk: stilstand en verval zijn de te overwinnen risico’s.

Verbinding
Hoe dan ook, stilstaan is geen optie. Er is altijd een toekomst. Voor jou en voor iedereen waar je omgeeft. Kijken we alleen naar het verleden dan is de kans groot dat er verschillen blijven bestaan: de schuld en de verantwoordelijkheid moet ergens aan, moet aan iemand, kunnen worden toegeschreven. Kijken we naar de toekomst dan zien we misschien meer gelijkenis, in de ogen van de kinderen om ons heen. Dan zien en horen we over de rechten, én de plichten, die we met z’n allen op gelijke wijze hebben. Waar we mee verder kunnen. Waar we mee verbonden zijn.

Rechten en plichten die verwoord zijn in duidelijke teksten, zoals:
– de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens;
zoals:
– het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Nelson de Mundo vertelt
Nelson de Mundo herinnert aan deze waarden voor de mens, aan de waarde van ieder kind. Nelson de Mundo vertelt de verhalen waar het écht om gaat en die jij ook kan doen ontstaan en verder vertellen. Over ieder kind in ons, dat blijft en in en met jou het leven deelt.

Klik hier als je Nelson wil helpen en ook je eigen verhalen wil verwoorden en verbeelden.