Peter Rozemond over effectieve samenwerking

Peter Rozemond
Peter Rozemond is senior management consultant bij
Compassium Management Consultants en specialist in effectieve samenwerking.

Transitie(s)
In deze podcast vertelt hij hoe hij mensen, teams en organisaties begeleidt die in verandering zijn. Veranderingen slagen alleen als er aandacht is voor de mens die in transitie is. Transitie is het psychologisch proces dat mensen doormaken om een verandering te accepteren, te omarmen en in praktijk te brengen. Voor een geslaagde transitie is een veilige veranderomgeving nodig met voldoende rust en ruimte voor de gevoelens die de verandering oproept.

Teams
Elke succesvolle transitie versterkt de organisatiecultuur. Een sterke organisatiecultuur is een cultuur die helpt om de organisatiedoelen te realiseren. Als mensen zich veilig genoeg voelen om open te zijn over hun kracht én zwaktes ontstaat een verbindende dialoog. De verbeterde teamgeest levert naast compassie ook effectievere werkrelaties op. Die leiden op hun beurt weer tot teamresultaten waar mensen trots op zijn omdat ze echt waarde toevoegen.