Pieter Omtzigt: tijd voor een nieuw sociaal contract

Op 2 oktober 2020 gaf Pieter Omtzigt voor de Stichting voor Sociale Christendemocratie zijn visie op de toekomst van de rechtsstaat in zijn lezing met als titel:  
De (on)betrouwbare overheid: tijd voor een nieuw sociaal contract. (Link).

Pieter Omtzigt concludeert:

“Waar we echter niet mild voor moeten zijn, is voor organisaties die koste wat kost fouten willen verdoezelen. Waar we niet mild voor moeten zijn, maar volstrekt intolerant, is voor overheidsdiensten die jacht maken op klokkenluiders. Waar we niet mild voor moeten zijn, is voor leidinggevenden die elke interne kritiek koste wat kost willen onderdrukken. Voor overheidsorganisaties, die ondergeschikten ontslaan omdat zij een kritisch boek schrijven.

Dat is een teken van zwakte, en het rechte pad naar de afgrond”.