Telegraafsma #70: ‘Open brief’ aan de leden van de Consumentenbond, middels als persoonlijk geadresseerden de leden van de Bondsraad van de Consumentenbond.

Beste dames en heren,

‘Post’
U ontvangt dit bericht als ‘Open Brief’ omdat door ‘blokkades aan de poort’ al lange tijd berichten aan u niet door de directie en het secretariaat van uw afdeling ‘Verenigingszaken’ aan u persoonlijk, als geadresseerden, worden doorgestuurd. Ook signaleringen daarvan aan andere personen en organen van uw Consumentenbond heeft dat niet kunnen veranderen. Artikel 201 Wetboek van Strafrecht zegt daarover op vergelijkbare wijze: “Hij die opzettelijk brieven of andere stukken, aan een post- of telegraafkantoor bezorgd of in een postbus gestoken, aan hun bestemming onttrekt, opent of beschadigt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie”. Bovendien is het in een verenigingsstructuur, met leden als de echte belang- en stemgerechtigden, helemaal een slecht voorstelbare gang van zaken. Helaas.

Gesloten systemen
Het moeten gebruiken van ‘open brieven’ om vertegenwoordigers te kunnen bereiken lijkt zich af te tekenen als een standaard karakteristiek van ‘gesloten systemen’, die er blijkbaar voor kiezen ‘een ander geluid niet te willen horen’. Voor de Consumentenbond staat dat niet op zich. Het bredere perspectief, bijvoorbeeld, kwam tijdens de Bondsraadvergadering van 2020 aan de orde. De voorzitter van uw Raad van Toezicht, destijds de heer Pieter Broertjes, sprak tijdens deze vergadering uit:
– “nieuwe energie breekt niet door;
– het gaat om transparantie;
– het gaat om zichtbaarheid;
– met een streven naar een jonger profiel;
– er is een gemis aan inhoudelijk debat;
– het gaat om het consumentenvertrouwen dat moet verbeteren”;
– met het oog op maatschappelijke urgentie;
– waarbij ook gekaderd werd: de vraag hoe strategie aan de directie gemandateerd is, zoals vergroening, ….. én participatie,
– ………. én dat het budget niet van elastiek is”.
De heer Broertjes wilde zijn periode “met een gerust hart afronden”. Of de wisseling van de wacht voor de heer Broertjes met een gerust hart is verlopen kunnen we natuurlijk niet zomaar zeggen.

‘Woekerpolissen’
De Consumentenbond speelt dezer dagen een hoofdrol bij het tot stand komen van ‘zogenaamde schikkingen betreffende ‘woekerpolissen’. Daar zijn, in het belang van alle polishouders en leden de nodige opmerkingen bij te maken en vragen bij te stellen. Voor de specifieke invulling van deze opmerkingen en vragen is dit niet de juiste plaats. Maar wel is er voldoende aanleiding de leden van de Bondsraad om een gesprek te vragen (klik link) om eens van gedachten te wisselen. Om aan de hand van het concrete dossier en de juridische studies (onder andere mogelijk gemaakt door de Nationale-Nederlanden) de gang van zaken en de werkelijke betekenis te beoordelen ten aanzien van de belangenbehartiging voor alle polishouders en leden van de Consumentenbond. Immers, dat zijn de eigen woorden en stellingnames van uw Consumentenbond.

Bij deze.

Voor wie?
Het gaat er om dat de zogenaamde schikkingsregelingen niet alleen als mogelijk subliminaal kunnen worden beschouwd maar ook grote kans maken jammerlijk te kunnen falen. Met wéér erg veel tijdverlies. Terwijl er ook gekozen kan worden voor het behartigen van de belangen van alle polishouders en leden met een gefundeerd juridisch perspectief. Transparant.

Een gerust hart
Met de woorden van de heer Broertjes: het gaat om transparantie, zichtbaarheid, een inhoudelijk debat, met het oog op de maatschappelijke urgentie, met het juiste budget,
…… én met een gerust hart.

www.financieelverbond.nl

Dit bericht is geplaatst in Consumentenbond met de tags , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.