Theo Gommer over het pensioenakkoord

Theo Gommer
Mr. Theo Gommer MPLA CCFP, pensioenadvocaat en managing partner bij
Gommer Pensions Group/Gommer & Partners Pensioen Advocaten, geeft zijn
mening over het pensioenakkoord en heeft aanbevelingen voor Minister Wouter Koolmees.

Visie
Met dit gesprek is de keuze gemaakt om Theo Gommer de tijd te geven om zijn visie goed te kunnen uitspreken om daarmee te voorkomen dat met een te beknopt weergegeven gesprek alleen de pensioenspecialisten de context kunnen plaatsen. De mening van Gommer zal zeker tot reacties leiden.

Keuzes
Mogelijk is er meer dan alleen een keuze tussen het aannemen van de verruimende invloed van beleggingsresultaten naast het zoeken van zekerheid in een vaste markt-rekenrente.