Toezichtsmonitor

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten: op sparen, beleggen, verzekeren, lenen, pensioenen, kapitaalmarkten, assetmanagement en accountantsorganisaties en verslaggeving.

Vertrouwen
De AFM schrijft: “het is belangrijk dat het publiek, het bedrijfsleven en de overheid vertrouwen hebben in de financiële markten. En dat de markten op een duidelijke en eerlijke manier werken. Het is belangrijk dat het publiek, het bedrijfsleven en de overheid vertrouwen hebben in de financiële markten. En dat de markten op een duidelijke en eerlijke manier werken. In de praktijk functioneren deze markten niet altijd vanzelf optimaal. Samen met financiële ondernemingen zijn we verantwoordelijk voor een financieel gezond stelsel. Het toezicht van de AFM draagt dan ook bij aan een eerlijke en transparante sector. Financiële ondernemingen betalen voor de kosten van ons toezicht. De AFM is een zelfstandig bestuursorgaan met wettelijke taken en bevoegdheden. De minister van Financiën benoemt de bestuursleden van de AFM. Ook keurt de minister de begroting en statutenwijzigingen van de AFM goed. Aan het hoofd van de AFM staat het bestuur. Elk bestuurslid heeft een eigen taakgebied. De raad van toezicht ziet toe op de manier waarop het bestuur de taken verricht”.

Klik hier voor de toekomstvisie (Strategie 2023-2026) van de AFM.

In het boek ‘Zwart Licht’ zullen we gedachten en beschouwingen over het ’toezicht op het toezicht’, een toezichtsmonitor, opnemen.